Når næringsmangelen synes i åkeren er avlingstapet betydelig og det er langt på vei for sent å rette opp.

BLADGJØDSLING FORSTERKER EFFEKTEN AV GOD AGRONOMI

Forsøk fra Yara har vist at kun 5% av næringsmanglene som gir avlingstap er synlige. Yara opererer med en avlingsøkning på 3-5% ved bruk av bladgjødsel i korn. Dette er under forhold der det i utgangspunktet ikke er noen mangler. Er det næringsmangel, inkludert den skjulte, kan avlingsøkningen være vesentlig større.

Bladgjødslingsprodukter vil forsterke effekten av god agronomi, men vil i liten grad reparere effekter av dårlig agronomi. Les artikkel om Gramitrel i korn her.

NÆRINGSSTOFFET DET ER MINST AV BEGRENSER AVLINGEN

Uttrykket om at liten tue kan velte stort lass gjelder i høyeste grad også ved plantedyrking. Mangler planten noen gram pr. daa av et mikronæringsstoff vil det begrense avlingsmengden og kvaliteten. Dette til tross for at det kan være mer enn nok nitrogen eller andre mikronæringsstoff.

Bladgjødsel er aktuelt å bruke uavhengig om det er gjødslet med fullgjødsel eller noe annet. Nitrogenmengden som er i noen av bladgjødselproduktene er for liten til å ha noen effekt på avlingen. Den vil kun piffe opp planten og ha en forgrønningseffekt.

For mer detaljert info om YaraVita-produkter, se vår Produkt- og spredetabell eller Felleskjøpets plantevernkatalog.

BRASSITREL PRO I KORSBLOMSTRENDE VEKSTER

Brassitrel Pro er et flytende kulturspesifikt produkt for balansert tilførsel av næringsstoffer til oljevekster og andre korsblomstra vekster, og inneholder blant annet bor. Den forebygger skjulte mangler som reduserer avling og kvalitet. I oljevekster kan behandlingen starte ved begynnende strekning. I kål så tidlig som mulig når det er tilstrekkelig bladmasse (4-6 blad).

Brukes forebyggende i den mest intensive vekstperioden, 300 ml/daa i begynnende strekning. Ved stor næringsmangel kan behandlingen gjentas etter 10/14 dager. Unngår behandling under blomstring.

SVOVEL VIKTIG FOR OLJEVEKSTER!

Vurder derfor å blande Brassitrel Pro og Thiotrac. Yara har gjort forsøk i Finland med 300 ml/daa Brassitrel Pro og 500 ml/daa Thiotrac, som har gitt en avlingsøkning på 13% i raps.

VIKTIG INFO VED BRUK AV FLYTENDE BLADGJØDSEL!

Det er meget viktig at kanner med flytende bladgjødsel ristes godt før bruk, ellers vil det kunne bli igjen rester i kannen.

Like viktig er at alt er godt flytende når det helles i sprøytetanken. Dette for å unngå tetting av siler og dyser. Noen har opplevd tetting av siler når bladgjødsel helles i sprøytens kjemikaliefyller på grunn av at bladgjødsel er tungt og tyktflytende. Det kan derfor være aktuelt å fylle bladgjødsel rett i tanken.

Vi anbefaler å helle bladgjødselproduktene i silen under lokket på vanntanken og la vannstrålen fra vannslangen trekke med seg produktene litt etter litt ned i tanken under kraftig omrøring. Da er man forholdvis trygg på at alt er løst opp og at dyser ikke tettes.

Fare for sviskader - unngå overlapping ved sprøyting!

Bladgjødsel vil i noen tilfeller kunne forsterke virkningen av andre midler, så faren for sviskader øker noe ved blanding av flere midler. Unngå derfor overlapping ved sprøyting.

Generelt vil det være plantevernmidlene som styrer vannmengde, dysevalg og min/maks temperatur for utkjøring. Både plantevernmidler og bladgjødsel inneholder klebemiddel tilpasset vannmengder mellom 10 og 25 l/daa. Ved blanding av flere produkter bør vannmengden økes for å redusere risiko for sviskader.

KAN NORMALT BLANDES MED PLANTEVERNMIDLER

Bladgjødsel kan normalt blandes med plantevernmidler, men det er viktig å sjekke den aktuelle blandingen med blandetabellen i Felleskjøpets plantevernkatalog eller Tankmix på yara.no.

I mange tilfeller kan klebemiddel sløyfes når man blander plantevernmiddel med bladgjødsel, da bladgjødsel inneholder sprede- og klebemiddel, men det er viktig å sjekke dette.

Les alltid etiketten nøye før bruk!

Prisen er lav

En typisk dose på 300 ml/daa av Brassitrel Pro koster om lag 15 kr/daa. Siden bladgjødsel normalt kan kjøres ut sammen med andre aktuelle plantevernmidler, blir det ingen kostnader for utkjøring.

BLADGJØDSEL MÅ LAGRES FROSTFRITT

Bladgjødsel må lagres frostfritt for å beholde sine egenskaper over tid og unngå bunnfelling og krystallisering. Hvis kannen er lagret over fra forrige sesong, er det ekstra viktig å riste kannen godt før bruk.

TRENGER DU Å KJØPE BLADGJØDSLINGSPRODUKTER?

Kanskje har du spørsmål om bladgjødsel? Ta kontakt med oss. Vi har butikker og forhandlere over hele landet. Finn Felleskjøpet nær deg.