For Norge og andre europeiske land gjelder det at det er få måneder hvor gjødsel brukes. Gjødselproduksjonen må derimot foregå fortløpende gjennom hele året. For å få disse to motsetningene til å gå i hop, må kundene se seg tjent med å kjøpe gjødsel tidlig og lagre den fram til spredning.

Avkastning på tidligkjøp

En viktig drivkraft for å kjøpe gjødsel mange måneder før den skal brukes er forventning om avkastning på tidligkjøp. For å bøte på at ingen kjenner framtida, kan historikk brukes til støtte for vurderingene.

Prisutvikling

Figur 1 viser relativ prisutvikling gjennom de siste fem gjødselårene for Fullgjødsel 22-3-10.  «Startprisen» er satt til 100 på Y-aksen. Når kurva kommer til linja for 115 betyr det at prisen har økt 15% fra startprisen. Andre fullgjødseltyper følger mønstret til 22-3-10.

Det er forskjeller på de fem årene som er illustrert, med prisøkning fra 9 – 20 %. Mye av forskjellen mellom årene kan forklares ut fra valutaendring gjennom gjødselåret. Når norsk krone svekkes mot euro, vil prisøkningen være klart størst. Når en skal regne på forrentningen må en legge til grunn at prisøkningen skjer i løpet av 9-10 mnd., og i alle de fem årene har forrentningen vært god. 

Kurve som viser prisutvikling på gjødsel 22-3-10 gjennom fem år.

Andre årsaker som kan påvirke prisene

Prisene på N- og NS-gjødsel har et noe annet forløp enn NPK-typer (såkalt terminvare). Normalt er prisene lavest på forsommeren, og høyest om vinteren/tidlig vår, men prisene er mindre forutsigbare. En årsak til det er at verdensmarkedsprisene på ammoniakk og urea påvirker prisen på N- og NS-produkter i langt sterkere grad enn NPK-produkter.

Gjødselprisene finner du på Bondens Min Side. Pris levert gård er et resultat av hvor du bor, kvantum, produktmiks og kampanjer.

Her finner du informasjon om Høstkampanjen på gjødsel.

Logg deg inn på Bondens Min Side, og finn pris levert hjem til deg.

Ønsker du å kjøpe gjødsel tidlig?

Felleskjøpet kan hjelpe deg. Kontakt en av våre fagkonsulenter i ditt nærområde. Du kan også kontakte vår Kundetjeneste eller bestille direkte på web: Bondens Min Side.

Her finner du Felleskjøpets butikker.