Aktuelle midler er Delaro eller Acanto Prima. I tillegg til sopp er det andre årsaker til utvintring, som for eksempel uttørking på våren, oppfrysing, kvelning (is/vann), avherding/frost eller at plantene «sulter i hjel» ved at opplagsnæringen er oppbrukt.

Sjukdommer

Snømugg, hvit- og rød grastrådkølle og stor grasknollsopp er det effektivt å sprøyte mot. Her er det spesielt snømugg som er viktig, de andre opptrer mer sporadiske. Av kornartene er rug svakest mot snømugg, mens høstbygg er mest mottakelig for grastrådkølle.

Snømugg angriper i hovedsak levende planter. Smitte skjer om høsten med såkorn eller rester av angrepne planter. Soppen utvikler seg spesielt godt hvis det kommer snø på tien mark.

Risiko for angrep

Angrepsrisikoen øker med lengden av snødekke. Snømugg vil ha 2-3 måneder sammenhengende snødekke. Tidlig sådd åker samt rug er mest utsatt. Risikoen er også størst der det er mye planterester i overflaten (redusert jordarbeiding). Vi kjenner ikke fullt ut rughvete eller høstbygg, men tror de ligner mer på rug mht. overvintring. Dersom plantene i oktober er så store at det oppnås kontakt mellom dem i såradene, vil sprøyting være en god forsikring for å hindre utbredelse av soppen.

Unngå for store planter

Som forebyggende tiltak anbefales det å unngå for store planter og for mye planterester, samt bruk av sertifisert såkorn. Grundig jordarbeiding virker også forebyggende.

Midlene

Delaro og Acanto Prima sidestilles med hensyn til effekt på overvintringssopp. Begge har aktivt stoff som gjør at de har tilleggseffekt på stråknekker. Midlene skal tas opp av plantene, men strobilurindelen vil i hovedsak fordele seg i vokslaget.

Sprøytetid

Det skal være vekst i plantene for at midlene skal tas opp samt få en god fordeling. Doseringen skal være så høy at midlene ikke brytes ned før til våren, og det skal ikke være for mye tilvekst etter sprøyting. Aktiviteten i plantene på høsten er avtagende slik at nedbrytningen går langsommere enn i vekstsesongen. Dagtemperatur på 3-8 grader i noen timer per dag, mener vi å ha erfaring for er tilfredsstillende. Dette gjelder også om det er nattefrost, men plantene må være rimfrie ved sprøyting.

Det er ikke aktuelt å blande andre midler sammen med soppmidler mot overvintringssopp.

Dosering

Dosen per dekar for Acanto Prima er 100-150 g og for Delaro 50-70 ml. Vi anbefaler at det brukes tilnærmet høyeste anbefalte dosering for å få lengst mulig virkningstid. Vannmengden kan være moderat, da plantemassen som skal dekkes er relativt liten. 

Ønsker du å kjøpe plantevernmidler?

Ta kontakt med Felleskjøpet.  Finn Felleskjøpet nær deg.

Artikkelen finnes på trykk i Samvirke nr. 8 2016.