Det er flere grunner til at høstkorn kan gå ut i løpet av vinteren, blant annet er sopp en viktig faktor. I tillegg er uttørking om våren, oppfrysing, kvelning (is/vann), avherding/frost og at plantene «sulter i hjel» ved at opplagsnæringen er oppbrukt, en viktig årsak til at høstkornet kan dø i løpet av vinteren.

Sjukdommer

Snømugg (Microdocium/Fusarium nivale), hvit grastrådkølle (Typhula isikariensis), rød grastrådkølle (Typhula inkarnata) og stor grasknollsopp (Myriosclerotina borealis) er soppene som det er effektivt å sprøyte mot. Av disse er det spesielt snømugg som er viktig, de andre opptrer mer sporadisk i høstkorn.

Risiko

Angrepsrisikoen øker med lengde av snødekke. Snømugg vil ha 2-3 måneder sammenhengende snødekke. Åker som er tidlig sådd, samt høstbygg og rug er mest utsatt, samt der det er mye planterester i overflaten (redusert jordarbeiding). Dersom plantene i oktober er så store at det blir kontakt mellom plantene i såradene, vil sprøyting være en god forsikring mot å hindre stor utbredelse av soppen. Jo lenger inn i landet vi kommer, desto viktigere er det at vi behandler mot sopp på høsten.

Midlene

Det er kun Delaro® som er godkjent mot overvintringssopp. Dog er det tillatt å bruke eventuell restbeholdning av Acanto Prima. Delaro vil i tillegg til overvintringssopp ha noe effekt på stråknekker. Midlet skal tas opp av planten, men strobilurindelen vil i hovedsak fordele seg i vokslaget.

Sprøytetid

Det bør være vekst i plantene for at vi skal få et sikkert opptak av soppmidlet. Doseringen skal være så høy at midlet ikke brytes ned før til våren. Aktiviteten i plantene er nå avtakende slik at nedbrytingen går langsommere enn i vekstsesongen. En dagtemperatur på 3-8 ºC mener vi å ha erfaring for er tilfredsstillende, også i perioder med nattefrost, men plantene må være rimfrie ved sprøyting. Det er ikke aktuelt å blande andre produkter sammen med soppmidler mot overvintringssopp.

Dosering

Dosen for Delaro® er 50-70 ml. Vi anbefaler at det brukes tilnærmet høyeste anbefalte dosering. Vannmengden kan være moderat. Det er moderat plantemasse som skal dekkes.

Etter sprøyting

Skyll og vask sprøyta med All Clear® Extra og fyll frostvæske slik at sprøyta er klargjort for vinterlagring.

Les alltid etiketten før bruk.

Sprøytemidler får du kjøpt på Felleskjøpet

Her finner du Felleskjøpet nær deg.

Artikkelen finnes på trykk i Samvirke nr. 9 2018.