Høsthvete - Sorter og egenskap

Magnifik er den mest vinterherdige sorten som er svært aktuell i alle høstkorndistrikt og vil være den sorten som leveres i Trøndelag. Magnifik har avling omtrent som Olivin, gjerne noen prosent over i sprøyta felt. Magnifik har høy hektolitervekt.

Olivin gir svært god og stabil bakekvalitet. Olivin har god stråstyrke og høy hektolitervekt og stabilt falltall.

Kuban har god og stabil bakekvalitet slik som Olivin. Kuban er stråstiv og har høy hektolitervekt.

Ellvis har blitt hovedsort i Norge. Ellvis gir store avlinger, men har noe lavere hektolitervekt enn de andre høsthvetesortene som avregnes som matkorn. Høyt falltall.

Jantarka er en fôrhvetesort som har gitt store avlinger. Jantarka har dårligere stråstyrke enn de andre høsthvetesortene. Jantarka vil bare bli avregent som fôr.

Dyrkingsegenskaper for høsthvete (NIBIO 2016):

  Over-
vintring
Strå-
styrke
Hl-
vekt
Fall-
tall
Magnifik 8 6 8 4
Olivin 6 7 8 7
Kuban 7 7 8 6
Ellvis 7 7 6 10
Jantarka 8 4 6 1

1=dårlig overvintring, dårlig stråstyrke, lav Hl-vekt og lavt falltall.
10=god overvintring, god stråstyrke, høy Hl-vekt og høyt falltall.

Høstrug - Sorter og egenskap

Høstrug selges i enheter med 1 million spiredyktige korn. Storsekken inneholder 12 enheter og rekker til 45 daa ved tidlig såing (slutten av august). I begynnelsen av september bør såmengden økes til 38 – 43 daa pr. storsekk. Ved såing fra midten av september må såmengden økes ytterligere og storsekken rekker til ca 35 daa. For å finne riktig såmengde divideres vekten på sekken med antall daa den skal dekke.

Palazzo er en hybridsort med stort avlingspotensiale. Overvintringen er god. Stråstyrken er god til å være rug, men det er viktig å følge opp rug med stråforkorting.

Livado er en ny hybridsort som har gitt noe større avling enn Palazzo. Livado har dyrkingsegensegenskaper på linje med Palazzo.

Kontakt din lokale avdeling i Felleskjøpet for bestilling

Finn Felleskjøpet nær deg.