Den norske produksjonen av økologisk korn har ikke holdt følge med et økende behov i mølle- og fôrindustri og vi vil i sterk grad legge til rette for at produksjonen av økologisk korn i Norge kan styrkes.

Økologifond - Mer økologisk mathvete

For den som vil legge om til økologisk kornproduksjon, og i tillegg har gode muligheter til å kunne produsere økologisk mathvete, vil Felleskjøpet gjennom midler fra Økofondet tilby gode avtaletillegg og bidra til styrket lønnsomhet i omleggingsperioden. For allerede etablerte økologiske kornprodusenter vil det også tilbys avtaler for levering av økologisk mathvete.

Kontakt oss gjerne

Har du behov for mer informasjon ta kontakt med en av våre salgs- og fagkonsulenter i korn og plantekultur.