Her må vi stole på det Graminor får til, og følge med i Sverige og Finland. Markedet for matmel av hvete har behov for ca 200 000 tonn hvert år. Av dette passer det med 100 000 i klasse 1 og 2, 50 000 tonn i klasse 3 og resten som høsthvete (klasse 4). Behovet for fôrhvete kommer i tillegg og er om lag på 200 000 tonn.

Ny sort som erstatter Zebra er under oppseiling

Resultatene for sortsprøvingene i 2015-2017 tyder på at en erstatter for Zebra, Caress er under oppseiling. Dette er en svensk klasse 3 sort, med avling som ligger 15% over Zebra, veksttid på linje med Krabat og gode egenskaper. Det vil ta 2-3 år før en sort som Caress er i handelen i noe omfang, den må oppformeres hos våre såkorndyrkere først. Caress er foredlet i Sverige. 

Usprøyta sorter ligger under i avling

Siden sortsforsøkene er usprøyta sliter både Bjarne og Zebra avlingsmessig. Bjarne ligger 19% under Zebra, og Zebra ligger igjen 10% under Krabat og Mirakel. Praksis og tidligere sprøyteforsøk har vist at når Bjarne og Zebra følges opp med riktige planteverntiltak har de avling fullt på høyde med de andre vårhvetesortene. Det ser ut som det kan bli vanskelig å få en ny tidligsort med brukbar avling og god bakekvalitet, men noen foredlerlinjer kan gi håp de kommende åra.

Innhøstningen 2017 var vanskelig. Dette gjenspeiler seg også i såkornkvalitet og utvalg. Tilgangen på Bjarne var meget begrenset, og Krabat er utsolgt. Dermed vil Felleskjøpet kun levere Mirakel (klasse 1) og Zebra (klasse 3) vårhvete i perioden januar og ut februar 2018.