De andre markedssortene hadde små angrep av gulrust i 2016.

Resultatene for vårhvete er gitt i tabellen nedenfor. I tillegg til markedssortene er det tatt med tall for en ny foredlerlinje som kan bli interessant. Dette kan bli en klasse 3 sort som kanskje kan erstatte Zebra på sikt.

Gulrust - et problem

Bjarne sliter også med gulrusten, der er avlingsnivået 17% under Zebra. Å dyrke Bjarne uten soppsprøyting anbefales ikke. På grunn av gulrusten bør hverken Bjarne eller Zebra brukes i økologisk dyrking. Rabagast kommer bra ut avlingsmessig, 6% over Zebra, 4-5% under Mirakel og Krabat. Rabagast kan ha ustabilt falltall, men i 2016 var ikke dette noe problem.

Verdiprøving av vårhvete 2014-2016. Relative avlingstall, Zebra 519 kg/daa=100. Usprøyta forsøk.

Tabell som viser verdiprøving av vårhvete 2014-2016. Tabell.

Resultatene fra perioden 2014-2016 viser at Krabat ligger på topp, tett fulgt av Mirakel. Krabat og Mirakel ligger 10% og 9% over Zebra som er målestokksort. Zebras svake avlingsnivå må sees i sammenheng med gulrustangrepene de to siste sesongene.