Vi bruker de beste sortene og artene i våre blandinger 

Vi bruker de beste tilgjengelige sortene og artene i våre blandinger. Alt etter hvilke hovedegenskaper som vektlegges varieres sammensetningen av blandingene. Spesialtilpassede blandinger kan leveres.

Plenfrø Villa - Det beste valget til parker og privathager

SPIRE Plenfrø Villa domineres av rødsvingel (PDF 367 kB), som gir en finbladet og elegant plen. Blandingen gir en vinterherdig tørkesterk plen som klarer seg godt også på skyggefulle steder. Den er ikke spesielt slitesterk, men tåler godt vanlig bruk. Blandingen er dominert av nøysomme grasarter og stiller små krav til gjødsling og vanning. SPIRE Plenfrø Villa er det beste valget for plen til parker og privathager. Normal såmengde er 1-1,5 kg per 100 m². Finnes i 25 kg emballasje (FKnr 31664).

Plenfrø Sport  - Vakker gressmatte som tåler slitasje

SPIRE Plenfrø Sport er blandingen som gir en vakker gressmatte som tåler betydelig slitasje. Engrappen (PDF 618 kB) bidrar med slitestyrke, mens rødsvingel (PDF 367 kB) gir en finbladet struktur. Raigraset sikrer rask og sikker etablering. SPIRE Plenfrø Sport krever regelmessig gjødsling, vanning og klipping for å gi et godt grunnlag for lek og sportslige aktiviteter. SPIRE Plenfrø Sport er det beste valget til ball-løkker og andre areal med høy slitasje. Normal såmengde er 1,2-1,5 kg per 100 m². Finnes i 25 kg emballasje (FKnr 31674).

Frøblanding Natur - Hytteområder, veiskråninger etc.

SPIRE Frøblanding Natur er satt sammen av gras (rødsvingel (PDF 485 kB), stivsvingel (PDF 615 kB), sauesvingel (PDF 615 kB) og engkvein (PDF 779 kB) ) og hvitkløver slik at blandingen faller godt inn i omkringliggende natur.

Blandingen setter svært små krav til gjødsling. Den tåler tørkeperioder og kan etablere seg på næringsfattig jord. SPIRE Frøblanding Natur egner seg i hytteområder, veiskråninger og andre ekstensive areal som trenger landskapspleie, men ikke slås som plen. På torvtak bør SPIRE Torvtak fortrekkes. Normal såmengde er 1-1,2 kg per 100 m². Finnes i 25 kg emballasje (FKnr 31684).

Blomsterbed og plen. Foto.

Torvtak - Svært vinterherdig - ikke for sterk vekst

SPIRE Torvtak er satt sammen av arter som tåler tørke og klarer seg med lite næring (rødsvingel (PDF485 kB), stivsvingel (PDF 615 kB), sauesvingel (PDF 615 kB) og engkvein (PDF779 kB)). Det er lagt vekt på at det ikke skal bli for sterk vekst. Svært vinterherdig blanding. Normal såmengde er 1-1,2 kg per 100 m². Finnes 10 kg emballasje (FK nr 31695).

Veiskråning - God langs veier og kanter. Ikke til anlegg av plen

SPIRE Veiskråning er en blanding med nøysomme arter (rødsvingel (PDF 485 kB), stivsvingel (PDF 615 kB), og engkvein(PDF 779 kB)) med god etableringsevne langs veier og kanter. En liten andel raigras sikrer rask etablering og god erosjonsikring i anlegggsåret. Blandingen stiller små krav til vedlikehold, men egner seg ikke til anlegg av plen. Normal såmengde er 1-1,5 kg per 100 m². Finnes i 25 kg emballasje (FKnr 31710).

Felleskjøpet tilbyr skreddersydde frøblandinger

SPIRE Spesialblandinger. Felleskjøpets breie sortsutvalg omfatter langt flere sorter enn de som inngår i standard frøblandingene. Det gir oss mulighet til å tilby skreddersydde blandinger som dekker de fleste formål. Vi leverer spesialblandinger raskt og effektivt.

Ta gjerne kontakt med pr mail: Jon Atle Repstad, Produktsjef såvare, for en hyggelig frøprat.

 

Ta kontakt med en av Felleskjøpets fagkonsulenter eller finn Felleskjøpet nær deg

Idyllisk park. Foto.