Gjødselåret

Det vi kaller gjødselår starter 1. juli og varer til 30. juni. Før inngangen til nytt gjødselår har det vært prisforhandlinger, og juli starter med nye priser på NPK-produkter. I gjennomsnitt for de siste 8 årene har prisene vært ca. 450 kr/tonn lavere i juli-august enn i april-juni. Det betyr at normalt er det svært god lønnsomhet i å handle gjødsel om høsten. I gjennomsnitt siste 8 år har forrentningen vært på ca. 20 % p.a.!

Store regionale forskjeller i handlemønstret

Det er store regionale forskjeller i handelsmønster for gjødsel. På Østlandet og Trøndelag kjøpes ca. 60 % av gjødsla om høsten, mens i Nord Norge og på Vestlandet 25-30 %. I disse områdene bør flere ta innkjøpstidspunktet opp til revurdering.

Ingen sommerkampanje i år

Gjødsel er en stor internasjonal handelsvare. Råvarekost, energikostnader, avlingsestimater, produksjonskapasiteter, etterspørsel og andre forhold som påvirker balansen mellom tilbud og etterspørsel følges av mange analytikere.

Vurderinger rundt forventet prisutviklingen på nitrogen de nærmeste uker og måneder spriker, og vi valgte derfor å inngå en kortvarig prisavtale. Derfor er det ikke kampanje på gjødsel i sommer.

Valuta

I Europa handles gjødsel i euro. Vekslingsforholdet mellom euro og norske kroner har mye å si for gjødselprisen i norsk marked.

Høstkampanje

I august skal vi ha nye forhandlinger med Yara, og deretter, ca. 20.-25 august, kjører vi høstkampanje på gjødsel til vekstsesongen 2018.