Forsiktig med å redusere for mye på N-gjødsla

En kan raskt ledes til en konklusjon om å redusere en del på nitrogengjødslinga til andreslått fordi avlingene ble lavere enn forventet. Vi vil imidlertid advare mot en for sterkt korreksjon av N-gjødslinga til neste slått. For å sikre tilstrekkelig grovfôr til besetningen, må en unngå at manglende nitrogen skal begrense potensialet i andreslåtten.

Ammoniakktap fra mineralgjødsel?

Spre mineralgjødsla så snart du er ferdig med slåtten. Det tapes ikke nitrogen fra gjødsla selv om den ligger i sola på tørr bakke.

Kalksalpeter?

Gjødsling med kalksalpeter kan virke som en god plan når det er tørt. Faktum er at det blir ikke gjenvekst etter slåtten før det kommer minst ei rotbløite. Derfor kan du like gjerne bruke «vanlig» gjødsel til andreslått slik som Opti-NS eller en NPK-gjødsel. Rotbløita som må til for gjenvekst vil løse opp den mineralgjødsla.

Husdyrgjødsel

En X-faktor er, når det blir mulig å spre husdyrgjødsel? Spres det husdyrgjødsel under varmt og tørt vær, vil alt ammoniakk-N tapes til luft. Dvs. ikke noe enkelt plantetilgjengelig nitrogen igjen til vekst.

Gjødsling av beiter

Gjødsel er salter. Dyras appetitt på salt øker i varmen. Gjødsler du beiter ved slike forhold skal du være ekstra bevisst på følgende som gjelder uansett værforhold:

  • Sørg for at dyra har lett tilgang på saltslikkesteiner
  • Unngå spill/søl av gjødsel inne på beite
  • Tomemballasje (med ev gjødselrester) må aldri etterlates på et beite