Bør høstkorn gjødsles når det sås? I tilfelle hvor mye, og med hva slags gjødsel? Hvilke svar gir norske forsøk?

Konklusjoner fra forsøksfelt

Under er det lenket til to forsøksserier utført av NIBIO og NLR. De gir grunnlag for å trekke noen konklusjoner: I begge forsøksseriene er det et betydelig antall forsøksfelt spredd på 4-5 vekstsesonger, og avlingsnivået er relativt høyt.

Høst- og vårgjødsling med P og K til høstkorn
P-gjødsling til høstkorn

I førstnevnte forsøksserie testes effekten av både N, P og K. 3 kg N/daa om høsten ga tendens til meravling, men utslagene var ikke statistisk sikre.

I serien P og K til høstkorn fant en små, men sikre avlingsutslag for gjødsling med fosfor. Kaliumgjødsling ga ingen avlingsutslag. I serien P-gjødsling til høstkorn var det ingen avlingseffekter av å gjødsle med fosfor.

Når en leser forsøksresultatene som det her er referert til, er det viktig å huske at dette er ettårige forsøksfelt. Høstkornet trenger alle næringsstoffene for å «levere varene», men de har med sitt store rotsystem trukket på bl.a. P og K-kontiene i næringsbanken i jorda. Denne næringsbanken er møysommelig bygd opp gjennom ti-år, og forutsetter innskudd om den skal opprettholdes.

Er det behov for Nitrogengjødsling i høst?

Flere forhold tilsier mindre behov for N-gjødsling enn vanlig:

  • Nedbryting av halm konkurrerer med plantene om lettløselig nitrogen. Men pga. fôrkrisa, fjernes halmen på svært mange jorder det skal sås høstkorn
  • Sannsynligvis er det mer rest-nitrogen i jorda fordi det ble gjødslet til større avlinger enn det som er høstet
  • Lite nitrogentap til omgivelsene i vår-sommer fordi det har vært tørt. Der det er vannet stiller det seg annerledes
  • Tidlig såing og N-gjødsling kan gi for kraftige planter i høst, med mulighet for dårligere overvintring

PK 11-21, særlig aktuell i høst

Hvis du konkluderer med å kutte ut nitrogengjødsling til høstkorn i høst, bør du likevel bruke anledningen til å gjødsle med PK 11-21 ved såing. Slik vedlikeholder du «næringsbanken» uten en ekstra arbeidsoperasjon. Da kan du trygt bruke NS-gjødsel kommende vår og ved påfølgende delgjødslinger uten å tære på jordas ressurser, selv med «full avling». Vi anbefaler 20-25 kg/daa.

MAP NP 12-23, også en mulighet

Et alternativ til PK- og NPK-gjødsel er MAP NP 12-23. Det er ei prisgusntig gjødsel med 12 % N og dobbelt så mye fosfor. 10 kg gjødsel gir fosfor nok til 700 kg korn. Samtidig gis en moderat mengde nitrogen på 1,2 kg. På svært kaliumrik jord er dette en aktuell løsning, men den bør ikke velges mange år i strekk. Det tærer for mye på kaliumressursene.

Mest aktuelle Fullgjødsel / NPK-typer til høstkorn i høst

Om du bestemmer deg for å gjødsle med Fullgjødsel / NPK-gjødsel ved såing, så velg en type med høyt innhold av fosfor og kalium. Mest P og K tilføres med NPK 15-7-12 («Trippel 15»).

Av Fullgjødsel-typene fra Yara passer 21-6-6 godt på kaliumrik jord, Fullgjødsel 20-4-11 bør velges framfor 21-6-6 på jord med svakere kaliumstatus.

Tabell: Mengde P, K, S og Mg som tilføres ved et nitrogennivå på 2,5 kg N

Tabellen illustrerer at alternativet med NPK 15-7-12 gir klart mer P og K enn Fullgjødsel 20-4-11 og Fullgjødsel 21-6-6.

Trenger du å kjøpe gjødsel til høstkorn?

Gjødsel får du kjøpt hos en av våre fagkonsulenter eller Kundetjenesten, tlf. 72 50 50 50. Du kan også kjøpe gjødsel på nett ved å logge på Min Gård.

Her finner du din lokale fagkonsulent eller Felleskjøpets butikk.