Det er et stort fokus på bruk av plantevernmidler internt i landbruket og fra grupper og personer utenfor landbruket. At mange engasjerer seg i hvordan og hvem som produserer maten vår er positivt. Det er derfor ekstra viktig at de som bruker plantevernmidler følger anvisninger som er på produktenes etikett. Søkelyset på glyfosat de siste årene og nye produkter, gjør at vi føler behov for en presisering og repetisjon av bruken i korn.

Følgende produkter er tilgjengelig for bruk i stubbåker fra Felleskjøpet i 2017:

Produkt Pkn str Dosering (kveke mm) Kommentar
Glypper 20 liter 300-400 ml NY
Roundup Eco 20 og 5 liter 300-400 ml  
Roundup Flex 15 liter 225-300 ml Kan jordarbeides etter kortere tid
Glyphogan Eco 20 liter 300-400 ml Sluttselges

Plantene må være i god vekst ved behandling, og kveka bør ha minst 3-4 friske blad. Med Glypper, Roundup Eco og Glyphogan må det gå 10-14 dager før det jordarbeides etter behandling. Med Roundup Flex så er det nok med 2 dager fra behandling til jordarbeiding.

Modent bygg

Bakgrunnen for at det er akseptert å bruke glyfosat i moden byggåker uten gjenlegg (ikke i såkornproduksjon) i Norge, er at det i områder med kort vekstsesong ellers kan være vanskelig å få tilstrekkelig gjenvekst på kveka til å få god bekjemping i stubben.

Når glyfosat brukes i moden byggåker er behandlingsfristen 7 dager, dvs det skal gå minimum 7 dager fra behandling til tresking. For det nye produktet Glypper er behandlingsfristen 10 dager.

Glyfosat må under ingen omstendighet brukes i andre kornarter før høsting.

Mattilsynet utøver kontroll med rester av plantevernmidler i mat og fôr gjennom stikkprøver i varekjeden, i tillegg til den kontrollen omsetningsleddene selv utfører.

Følg anbefalinger på etikett når det gjelder tidspunkt, dosering med mer. Vi anbefaler på generelt grunnlag ingen klebemidler ol til de glyfosatformuleringene som er på markedet.

Mattilsynet har i år gått ut med en presisering om bruken i modent bygg. Det legges her vekt på at metoden ikke er tillatt brukt for å tvangsmodne ujevnt moden åker eller for å drepe grønne etterrenninger.

For medlemmer i Norsk Landbruksrådgivning (NLR) er det gitt dispensasjon til å bekjempe hønsehirse i bygg før høsting. Tillatelsen gjelder produktet Glyphogan Eco. Her henvises det til NLR for nærmere detaljer.

Optimale betingelser for best mulig resultat:

Betingelser Viktighet
Plantene i god vekst ++++
Kveka minst 3 – 4 blad +++
Vannmengde under 20 l/daa +++
Oppholdsvær minimum 4 timer +++
Høy luftfuktighet ++
Sprøyting på formiddagen ++
Tørre planter ++
Optimal sprøyteteknikk generelt ++
Temperatur over 15 °C +

Glyfosatmidler får du kjøpt på Felleskjøpet

Vi har butikker over hele landet. Her finner du Felleskjøpet nær deg.