Grasnøkkelen brukes for å bestemme dyrkede arter og ugrasarter av gras før de skyter. Dette er viktig bl.a fordi våre ugrasmidler virker på et tidlig stadie. Likeledes er det viktig å skille ulike arter i enga for å kunne tilpasse beite og slåtttidspunkt, samt innslag av ikke sådde arter. Utgangspunktet for nøkkelen er "Gräsnyckeln" utgitt av Bayer CropScience 2004.

ÅPNE GRASNØKKELEN (PDF, 500 KB)

Slik bruker du grasnøkkelen

  • Se på de første sidene slik at du kan de ulike kjennetegnene og navn og uttrykk på grasplantens karaktertrekk.
  • Start så med å avgjøre om bladene er sammenrullet eller brettet i skuddet.
  • Deretter følger du de ulike trinnene i flytskjemaet.
  • Når du er kommet fram til en art slår du opp på arten på sidehenvisningen.
  • Der sjekker du mer inngående om det er samsvar med det du har kommet fram til.
  • Til slutt er det satt opp en kort oversikt over trekk ved kornplantene som gjør at du også klarer å skille disse.