Høstraps må såes tidlig

Høstraps kan gi store avlinger og er en verdifull vekst når den lykkes. Plantene skal være velutviklet før vinteren og rekke å få 8 varige blad, 8 mm diameter for rothalsen og 8 cm lang pålerot. Høstraps må derfor såes tidlig, dvs. første uke i august for å få så god overvintring som mulig.

Mascara er en hybridrapssort som selges i enheter slik som høstrug. En sekk dekker 14 daa. For å finne riktig såmengde må sekkevekta divideres med 14 og såmaskinen stilles inn etter dette.

Høstraps krever tidlig forgrøde - høstbygg kan være alternativet

Høstraps krever en tidlig forgrøde. Høstbygg som modner 7 – 10 dager tidligere enn de andre høstsådde kornartene kan da være et alternativ selv om avlingsnivået ligger lavere enn for annet høstkorn. Høstbygg har relativt dårlig overvintringsevne, men det har vært en betydelig forbedring fra de sortene som ble prøvd for 20 år siden.

Høstbygg bør såes før 10. september.

Ny hybridsort med stort avlingspotensiale

Wotan er en ny hybridsort som har vist stort avlingspotensiale i svenske forsøk. I 2015 lå den 11 % over målesorten Apropos i områdene som kan sammenliknes med Sør-Østlandet. Wotan selges også i enheter og en sorsekk rekker til 50 – 60 daa, såmengden finnes ved å dele storsekkvekta på 50 (60).

For å sikre varetilgang tidsnok til såing må bestillingen være Felleskjøpet i hende senest 15. juli.

Som for andre såvarer er det ikke returrett på høstbygg og høstraps.

Kontakt din nærmeste Felleskjøpsavdeling for bestilling

Her finner du Felleskjøpets butikker.