Utvalget av sorter er best ved tidlig bestilling

Felleskjøpet vil levere såkorn av de mest aktuelle sortene av hvete og rug samt høstraps. 

Salget starter 1. juli. Ta kontakt med Kundetjenesten 03520 for bestilling.

Soppbekjempelse i høsthvete ga store avlingsøkninger i 2014 og i gjennomsnitt for perioden 2011-14. Soppsprøyting har blitt nærmest «standard prosedyre».

Resultat av soppsprøytede forsøksfelt

I tabellen nedenfor vises gjennomsnittsresultatene av soppsprøytede forsøksfelt i 2011-14:

Sort Avling kg pr. daa Hektolitervekt Protein % Falltall
Olivin 680 81,7 11,7 311
Kuban 700 80,9 11,8 290
Ellvis 734 79,6 11,2 383

Høsthvete

Magnifik, den mest vinterherdige sorten, er ikke med i tabellen pga problemer med forsøk i to av årene som inngår. Magnifik er allikevel en svært aktuell sort i alle høstkorndistrikt og vil være den sorten som leveres i Trøndelag.

Finans blir tatt ut som mathvete i kornguiden 2016/17. Felleskjøpet kan levere såkorn av Finans i høst, men det er viktig å være klar over at denne ikke vil kunne oppnå matpris neste høst.

Her finner du våre dyrkingsråd for Olivin, Kuban, Ellvis og Magnifik.

Høstrug

Av høstrug vil vi levere hybridsorten Palazzo.

Palazzo selges i enheter av 1 million spiredyktige korn. Storsekken inneholder 12 enheter (12 millioner spiredyktige korn).

  • I august rekker 12 enheter til ca 45 daa.
  • I begynnelsen av september bør såmengden økes og en storsekk rekker til 38-43 daa.
  • I midten av september økes såmengden ytterligere og storsekken rekker til ca 35 daa.

For å finne riktig såmengde divideres vekten på sekken med antall daa den skal dekke.

Rughvete

Rughvete Tulus vil også være tilgjengelig.

Høstraps

Høstraps skal såes tidlig, dvs. første uke i august for å få så god overvintring som mulig. Mascara er en hybridrapssort som selges i enheter på tilsvarende måte som høstrug.

En sekk dekker 14 daa, og for å finne riktig såmengde divideres sekkevekta med 14.

Kontakt med Kundetjenesten 03520 for bestilling.