Dette er særlig viktig der det er høstkorn som er forgrøde.

Midler som lett bekjemper spillkornet

Spillkornet bekjempes lett med midler som Agil, Fokus Ultra eller Select. Select har i tillegg til effekt på spillkorn, god effekt på markrapp og tunrapp. Agil virker på markrapp, men ikke tunrapp. Focus Ultra har kun effekt på spillkorn på høsten. Felles for alle midlene er at de virker ved opptak via blad, slik at det kun er korn/gras som har spirt som bekjempes.

Obs! - Rengjør sprøyta før bruk

Husk at oljevekster er følsomme for rester av plantevernmidler og at midlene mot spillkorn løser opp middelrester i sprøyta. Det er derfor ytterst viktig at sprøyta er godt rengjort før arbeidet utføres.

Trenger du å kjøpe plantevernmidler?

Kontakt Felleskjøpet. Her finner du oss i ditt nærmiljø.