Vær påpasselig med ugrasbekjempelse der høsthveten har hatt utfordringer!

På arealer der høsthveten har hatt utfordringer, må vi være ekstra påpasselig med bekjempelse. På slike arealer får vi mindre hjelp av høstkornet til å konkurrere, og ofte kommer åkeren på slike arealer sent i gang. Imidlertid vil enkelte ugrasarter kommer mye raskere i gang.

Et nytt allsidig preparat og økt dosering av en partner til lavdosemidlene, gir oss litt bedre verktøy i årets ugraskamp i høstkornet.

Ugraset gror

I høstkornet er det de vinterettårige artene som stemor, forglemmegei, rødtvetann, vassarve, balderbrå og korsblomstrede arter som gjetertaske m. fl. som dominerer. I tillegg kommer grasugrasarter som markrapp og tunrapp og disse fikk trolig en bedre start enn høstkornet mange steder.

På arealer med svake bestand kan vi oppleve at sommerettårige ugras spirer. Som hovedregel vil løsninger som velges med bakgrunn i de vinterettårige artene også være effektive nok mot disse.

Temperatur har innvirkning på effekten

Det er viktig at veksten hos ugraset er i gang når det sprøytes. Utfordringen er ofte at vinterettårige arter starter veksten ved lavere temperaturer enn det som er optimalt for produktene. I tillegg har vi erfaring for at store variasjoner i døgntemperatur, der nattetemperaturen går ned mot null eller lavere, gjør at midlene kan ha sviktende effekt på enkelte arter.

Det er viktig at veksten er kommet i gang

For kulturplantene er det viktig at de er i gang slik at de raskt bryter ned produktene, og ikke hemmes. Ally SX, Ally Class, CDQ, Express SX og Starane XL har relativt sikker effekt ned mot 6-7 °C, men mer viktig enn ensidig fokus på temperaturer er at veksten er i gang. Sprøyt derfor på formiddagen, med stigende temperatur. Du bør vente til det ikke er minusgrader på natta, og utsikter til minst 3-4 dager uten minusgrader. De fleste andre produkter vil ha 8-12 °C.

Ved riktig temperatur - prioriter sprøyting

Ariane S er mest temperaturfølsomt, og av den grunn blir det nærmest et spesialmiddel i høstkorn der det er resistent balderbrå. I mange tilfeller vil det være rett å vente til vi har gode temperaturer, men da skal også sprøyting prioriteres framfor andre oppgaver. Som partner til lavdosemidlene mot resistent vassarve har vi i år fått Tomahawk 200. I tillegg til en høyere konsentrasjon av aktivt stoff er doseringen som partner økt til hele 70 ml. Med en slik dose er vi sikrere på effekt på resistent vassarve enn tidligere år.

Høstsprøyting

Generelt vil det kun være behov for en supplerende behandling med et lavdosemiddel som tar frøugras. Grasugras bør i hovedsak være effektivt bekjempet, men kontroller likevel åkeren om våren. 

Attribut Twin - en helt ny mulighet

Dette er en helt ny mulighet for 2016. Vi har begrenset med erfaring så det er i hovedsak leverandørens anbefalinger vi gjentar. Midlet skal i første rekke brukes der det er noe kveke, i tillegg til generelt frøugras og andre grasugras. Effekten på markrapp kan være for svak, der må det tilsettes Atlantis.

Midlet er en kombinasjon av to ALS-hemmere og vil ikke ha effekt på resistent ugras. Har man resistent vassarve kan det tilsettes Tomahawk 200. De to aktivstoffene er i to ulike pakninger – Attribut WG 70 og Hussar OD – og skal alltid blandes i samme forhold – 6:5. Gjøres ikke det, er det risiko for skade på kulturveksten. En pakning rekker normalt til 100 daa, i tillegg skal Mero tilsettes. Kveke og annet grasugras bekjempes best ved maks 2-3 blad og ved god jordfuktighet.

Ta en kontroll i åkeren

Uansett situasjon og valg av middel er det viktig å kontrollere hvilke arter som ikke blir bekjempet, og om det er samme bilde i hele åkeren. Belastning på kulturveksten er det også viktig å merke seg.

Når det gjelder doseringer er det nok mest rett å holde seg til den dosen som ligger i øvre del av hva etiketten tillater. Årsaken er at det sjelden er optimale temperaturer, og ugras ofte er kommet langt i utviklingen i høstkornet. Følg med på råd gitt av Landbruksrådgivningen i kombinasjon med det du finner i vår plantevernkatalog. Se tabell. Kombiner det med egen erfaring for å finne en god løsning. Variasjon i prisbildet mellom produkter gjør det også fornuftig å bruke litt tid på valg av ugrasmiddel.

Tabell: Valg av midler   
Ugras Produkt Annet
Balderbrå

Ally Class, Express, CDQ, Ally, Starane XL, Hussar/Tandem  Attribut Twin

Mistanke om resistens: 170ml Nufarm Mekoprop i blandingen eller 300 ml ArianeS. 
Vassarve Som over  
Resistent vassarve

Starane XL, Hussar Tandem  (forutsetter tidlig bruk)
Innblanding av 150 ml Mekoprop eller 60-70 ml Tomahawk 200 sammen med CDQ /Ally/Express

Midlene som virker mot resistent vassarve krever temperaturer. Vassarve tar opp middel best ved høyere temperatur, vent til det er 10-11 °C.
Stemor Ally SX, Ally Class, CDQ Hussar/
Tandem, Attribut Twin
Ally Class er det beste på stemor.
Pengeurt/korsblomstret Alle produkter  
Forglemmegei Alle produkter  
Tunrapp Hussar Tandem, Hussar OD,
Attribut Twin
Viktig med tidlig sprøyting
Markrapp Atlantis i kombinasjon med
andre produkter
CDQ sammen med Atlantis for bredere effekt. Bland Hussar og Atlantis der begge rappartene er problem. Viktig med tidlig sprøyting.
Frøugras, grasugras
og kveke
Attribut Twin Må brukes tidlig med god jordfuktighet

Du finner informasjon i Felleskjøpets plantevernkatalog

Les vår bladbare utgave: Plantevern katalog 2016

Kjøp plantevern hos Felleskjøpet

Vi har butikker over hele landet. Finn Felleskjøpet nær deg.

Artikkelen står på trykk i Samvirke nr. 03, 2016.