Gjødselkjøp kan være nødvendig for å lykkes!

God utnytting av ressursene på driftsenheten er en bærebjelke i økologisk landbruk. Stikkord for vellykket planteproduksjon er næringsbalanse på skifte- og gårdsnivå. Det oppnås ved godt vekstskifte med betydelig innslag av belgvekster, god jordstruktur, minimering av utvasking og tap til luft og tilbakeføring av «restprodukter» som husdyrgjødsel og planterester.

På mange driftsenheter er husdyrgjødsel en knapp ressurs, og noen enheter er helt husdyrfrie og uten lettvint tilgang på husdyrgjødsel fra naboer. Uten drøvtyggere som en del av driftsopplegget, og kanskje uten naboer som en kan selge grovfôr til, er det krevende å få til vekstskifter der det samles nok nitrogen fra forgrøder og underkulturer til å få en vellykket produksjon uten å «importere» gjødselprodukter til gården.

Driftsbeskrivelse og gjødselplan er sentrale

Vekstskiftet vil normalt være omtalt i Driftsbeskrivelsen. På driftsenheter uten drøvtyggere eller uten husdyr i det heletatt, er det særlig krevende å dekke plantenes næringsbehov ved bruk av gode forgrøder, underkulturer og jordas naturlige ressurser. Gitt et slikt utgangspunkt vil Driftsbeskrivelsen eller gjødslingsplanen gjerne åpne for, og endatil anbefale tilførsel av organiske eller mineralske gjødselprodukter listet i Mattilsynets internettsider.

Felleskjøpet forhandler flere typer organisk gjødsel (pelletert kylling-gjødsel), som inneholder nitrogen, fosfor og kalium, les artikkelelen Organisk gjødsel til økologisk plantedyrking. 

Uorganiske gjødselprodukter som kan brukes 

Det har lenge vært uklart hvilke uorganiske gjødselprodukter som er tillatt brukt i økologisk landbruksproduksjon. For å gjøre det enklere for deg som produsent, er det nedenfor listet opp diverse mineralske (dvs. uorganiske) gjødselprodukter som Felleskjøpet forhandler, og som kan brukes i økologisk drift når behovet er dokumentert i Driftsbeskrivelsen, gjødslingsplanen eller ved f.eks. jordprøver:

  • Coptrac
  • Jernsulfat
  • Kieseritt
  • Kobbersulfat
  • Mangansulfat
  • Patentkali
  • Solubor
  • Zinksulfat

Behovet for bruk av ikke-økologisk gjødsel skal kunne dokumenteres ved den årlige revisjonen som Debio utfører. Relevant dokumentasjon kan f.eks. være driftsbeskrivelse med vekstskifte, gjødslingsplan og jordprøver.

Debios Driftsmiddelregister

Debio har et register over produkter som er tillatt brukt ved økologisk dyrking. Det er ikke slik at denne lista er komplett, dvs. det fins produkter som er tillatt brukt på vilkår (restriksjonsbelagt), men som ikke er oppført på lista. Eksempelvis mangler nesten alle produktene listet i forrige avsnitt.

Driftsmiddelregisteret er laget for å tilrettelegge for bonden. Er produktet ført opp i registeret, så slipper bonden å dokumentere det selv ved kontroll/ inspeksjon.

Det er opp til produsent/importør om en ønsker å registrere sine produkter i registeret.

Trenger du mer informasjon eller ønsker å kjøpe mineralske gjødselprodukter?

Finn din lokale fagkonsulent.

Finn Felleskjøpet nær deg