Hvordan oppnå vellykket planteproduksjon?

God utnytting av ressursene på driftsenheten er en bærebjelke i økologisk landbruk. Stikkord for vellykket planteproduksjon er næringsbalanse på skifte- og gårdsnivå. Det oppnås ved godt vekstskifte med betydelig innslag av belgvekster, god jordstruktur, minimering av utvasking og tap til luft og tilbakeføring av «restprodukter» som husdyrgjødsel og planterester.

På mange driftsenheter er husdyrgjødsel en knapp ressurs. Andre er husdyrfrie og uten lettvint tilgang på husdyrgjødsel fra naboer. Uten drøvtyggere på gården, eller naboer som en kan selge grovfôr til, er det krevende å få til et vekstskifte med god nitrogenforsyning. Da er det høyaktuelt å «importere» gjødselprodukter til gården. 

Driftsbeskrivelse og gjødselplan er sentrale

Vekstskiftet vil normalt være omtalt i Driftsbeskrivelsen. På driftsenheter uten drøvtyggere eller uten husdyr i det heletatt, er det særlig krevende å dekke plantenes næringsbehov ved bruk av gode forgrøder, underkulturer og jordas naturlige ressurser. Gitt et slikt utgangspunkt vil Driftsbeskrivelsen eller gjødslingsplanen gjerne åpne for, og endatil anbefale tilførsel av organiske eller mineralske gjødselprodukter listet på Mattilsynets internettsider.

Felleskjøpet forhandler flere typer organisk gjødsel (pelletert kyllingsgjødsel), som inneholder nitrogen, fosfor og kalium, les artikkelen om organisk gjødsel

Uorganiske gjødselprodukter som kan brukes 

Det kan være krevende å orientere seg om hvilke uorganiske gjødselprodukter som er tillatt brukt i økologisk landbruksproduksjon. For å gjøre det enklere for deg som produsent, er det nedenfor listet opp diverse mineralske (dvs. uorganiske) gjødselprodukter som Felleskjøpet forhandler, og som kan brukes i økologisk drift når behovet er dokumentert i Driftsbeskrivelsen, gjødslingsplanen eller ved f.eks. jordprøver:

  • Aminosol (plantestimulant)
  • Kieseritt
  • Kobbersulfat
  • Lebosol Bor
  • Lebosol Mangan500
  • Lebosol Zinc700
  • Magnesiumsulfat
  • Patentkali
  • Polysulphate
  • Solubor DF 18

Behovet for bruk av ikke-økologisk gjødsel skal kunne dokumenteres ved den årlige revisjonen som Debio utfører. Relevant dokumentasjon kan f.eks. være driftsbeskrivelse med vekstskifte, gjødslingsplan og jordprøver.

Debios Driftsmiddelregister

Debio har et register over produkter som er tillatt brukt ved økologisk dyrking, organiske og uorganiske. Det er ikke slik at denne lista er komplett, dvs. det fins produkter som er tillatt brukt på vilkår (restriksjonsbelagt), men som ikke er oppført på lista. Eksempelvis mangler mange produkter listet i forrige avsnitt. Driftsmiddelregisteret er laget for å tilrettelegge for bonden. Er produktet ført opp i registeret, så slipper bonden å dokumentere det selv ved kontroll/ revisjon.

Det er opp til produsent/importør om en ønsker å registrere sine produkter i registeret.

Felleskjøpet selger gjødsel

Ta kontakt med en av våre fagkonsulenter på plantekultur, eventuelt logge inn på Min gård for bestilling på web. Du kan også kontakte vår Kundetjeneste, tlf. 72 50 50 50 og taste 3-1.

Felleskjøpet har butikker over hele landet. Du finner oss her.