Ved slått mellom skyting og melkemodningsstadiet vil dette grønnfôret få en verdi som noe seint høstet grassurfôr. Ved seinere høsting, på deigmodningsstadie, vil stivelseinnholdet være noe høyere om kornet har blitt «matet».

Høstemetode:

Om man skal høste kornåkeren som grovfôr vil det i de fleste tilfeller være rundballer som er mest aktuelt. Som grønnfôr frem til melkemodningsstadiet går dette normalt bra, men helsæd på deigmodningsstadiet kan gi stort spill av korn. Optimalt bør derfor helsæd høstes med finsnitter og skjærebord. Skal man bruke vanlig pick-up utstyr bør i så fall hastigheten på crimperen reduseres og motplata legges helt fra.

Konservering:

Grønnfôr og helsæd konserveres normalt bra, men faren for mugg og varmegang under utfôring kan bli betydelig. Dette da stråa er stivere og inneholder mye luft. Pakkingen blir derfor langt mer krevende. Felleskjøpet anbefaler derfor først og fremst å tilsette et propionsyreholdig ensileringsmiddel. Ensil Ekstra med sitt innhold på 38 % propionsyre og en dose på 5 l per tonn er best egent. Ensil Pluss har 18 % propionsyre og vil også kunne brukes.

Xtrasil Ultra inneholder salter av syrer som virker hemmende på mugg og gjærsopp. Imidlertid forutsettes det at pH reduseres til godt ned på 4 tallet for at disse skal gi full effekt. Det tryggeste er derfor å bruke et syreprodukt.

Å få det lufttett er viktig. Til rundballer bør man nok gå opp til 10 lag. Dette da stubben fort kan gi både innvendig og utvendig punktering. Til firkantballer anbefales ytterligere et par lag da filmen på 4 kantballen strekkes dårligere på langsiden og man må kompensere med mer film for å sikre at ballen blir lufttett.

Ta kontakt med Felleskjøpet

Vi vil skaffe deg det nødvendige ensileringsmiddelet for å sikre at verdiene ikke går tapt under konserveringsprosessen.

Her finner du oversikt over Felleskjøpets salgs- og fagkonsulenter.

Her finner du Felleskjøpets butikker.