Attribut Twin 

Attribut Twin er et middel med to aktivstoff. Disse skal alltid brukes sammen for å oppnå god og bred ugraseffekt og for å sikre selektivitet på kulturveksten.

Har både blad- og jordvirkning

Midlet har både blad- og jordvirkning. Den jordvirkende delen har størst betydning på grasarter som kveke, hønsehirse, floghavre mv. Virkningen på frøugras forutsetter at ugraset har spirt da opptaket i hovedsak skjer via bladene. Midlet transporteres rundt i ugrasplantene og er derfor effektiv også på utløpere av kveke. At jordeffekten er viktig spesielt på grasugras gjør at det er særdeles viktig med god jordfuktighet ved behandling. Det skal tilsettes Mero olje sammen med Attribut Twin. Dosen følger av pakningsstørrelsen og rekker til 100 daa.

Vær obs på arealer med resistent ugras

I og med at begge aktivstoffene er av typen sulfonylurea (lavdosemidler), skal man være obs på arealer med resistent ugras. Attribut Twin kan blandes med Flurostar der det er en aktuell partner.

Tidspunkt for bruk av Attribut Twin

Produktet brukes fra kornet er i stadiet 12 til 29, men sprøyting etter stadiet 25 har gitt litt svakere effekt.
Kostnaden ligger i overkant av 50-55 kroner per daa. Der det er kveke er produktet absolutt et verktøy som mange kan ha nytte av.

Se virkningstabeller og sprøyteplaner i Plantevernkatalogen 2018. Der finner du flere detaljer om produktet og sterke/svake sider.

Felleskjøpet selger plantevernmidler

Her finner du Felleskjøpets butikk nær deg.

Artikkelen står på trykk i Samvirke nr. 4 2018.