Produktet har en effekt som er bedre enn alternative produkter som brukes mot tistel og dikesvineblom i dag.

Behandling og dosering

  • Behandlingsfristen er satt til 7 dager, noe som er betydelig kortere enn for MCPA og Mekoprop
  • Doseringen er 16,5 g / daa.
  • En pakning rekker til litt over 60 daa ved bruk av åkersprøyte

Ved flekkbehandling vil et større areal dekkes. Matrigon skader kløverarter og andre belgvekster.  

Godkjenningen er gitt fram til 31.12.2018.

En detaljert etikett, samt egenerklæring for produkter på off-label, skal brukerne innhente hos Norsk Landbruksrådgivning før bruk av produktet.

Trenger du å kjøpe plantevernmidler?

Kontakt Felleskjøpet. Vi har butikker over hele landet. Du finner oss her.