NPK 24-3,5-6, kjemisk blandet og produsert i Belgia

NPK 24-3,5-6 (uttales 24-treogenhalv-6) kompletterer varespekteret Felleskjøpet tilbyr av NPK-gjødsel. NPK 24-3,5-6 er ei granulert, klorholdig gjødsel produsert på Eurochems fabrikk i Antwerpen. Den er kjemisk blandet, dvs. med N, P, K og S i samme gjødselkorn.

Flere grunner til at NPK 24-3,5-6 er populær

NPK 24-3,5-6 er ei nitrogenrik gjødsel med fosforinnhold høyere enn f.eks. 22-3-10. Gjødsla har også 2% svovel. Kaliuminnholdet er lavt og den inneholder ikke magnesium, kalsium og bor.

Det er flere grunner til at gjødsla er etterspurt:

  • Nitrogeninnholdet er høyt, og det gir stor kapasitet ved spredning
  • Fosforinnholdet er relativt høyt og passer godt på jord som ikke jevnlig tilføres husdyrgjødsel. Flere fagmiljøer er bekymret for at tilførselen av fosfor har gått mye ned i senere år
  • Prisgunstig

Til hvilke vekster passer NPK 24-3,5-6?

NPK 24-3,5-6 passer godt i korndyrking. Det høye nitrogeninnholdet gir stor kapasitet i spredearbeidet. Spesialiseringen i landbruket gjør at korn og oljefrø oftest produseres på jord som ikke tilføres husdyrgjødsel. Her er det viktig å sørge for nok fosfor, og ikke tære på oppbygde ressurser.

Vær imidlertid klar over at NPK 24-3,5-6 inneholder like lite kalium som Fullgjødsel 25-2-6, og vil gi underdekning til korn på jord med begrensede reserver.

Andre næringsstoffer

NPK 24-3,5-6 inneholder ikke bor og magnesium. På jord som naturlig har lavt magnesiuminnhold bør magnesium og kalsium primært tilføres ved kalking, i form av dolomittkalk. Bruk av magnesiumholdig kalk er billigste måte å styrke jordas reserver.

NPK 24-3,5-6 inneholder 2 % svovel.

Kjøp gjødsel på Felleskjøpet

Gjødsel får du kjøpt hos en av våre fagkonsulenter eller Kundetjenesten, tlf. 72 50 50 50 og taste 31. Du kan også kjøpe gjødsel på nett ved å logge på Min Gård.

Her finner du din lokale fagkonsulent eller Felleskjøpets butikk.