NPK 15-7-12, veldig aktuell til delgjødsling i vårkorn

En gjødsel godt tilpasset delgjødsling i vårkorn, skal være rik på fosfor og kalium.
NPK 15-7-12 utpeker seg med et særdeles høyt innhold av fosfor og kalium. Den er den mest fosforrike NPK-gjødsla ment for kornproduksjon.

Ved siden av Fullgjødsel 18-3-15 er den dessuten rikest på kalium.

NPK 15-7-12, også aktuell når høstkornet sås

Også ved såing av høstkorn er NPK 15-7-12 aktuell. Rad- djupgjødsling med en fosforrik gjødsel stimulerer til god rotutvikling. Kalium gir økt innlagring av sukker som i sin tur kan gi økt vinterherdighet. Begge deler gir planter som er godt rustet i møte med vinterens påkjenninger. Bestand med godt utviklede røtter vil også forebygge jorderosjon og fosfortap.

Til årets høstkornsesong rekker vi ikke å pakke NPK 15-7-12 selv. I stedet prøver vi å få på plass import av et begrenset antall 750 kg-sekker, men det blir tidligst litt ut i september.

Granulert gjødsel produsert i Belgia

NPK 15-7-12 er ei granulert gjødsel produsert i Belgia på samme fabrikken som NPK 24-3,5-6, og Nitrophoska-gjødsla vi solgte i en 15-årsperiode fram til 2007.

I tillegg til nitrogen, fosfor og kalium inneholder gjødsla 2 % svovel. Gjødsla vil bli pakket på Kambo og tilbys i 600 kg storsekk. I introduksjonsåret tilbys den kun på Østlandet med leveranse fra Kambo.

«Trippel-15»

I «gjødselverdenen» går denne gjødsla under navnet «Trippel 15». I de fleste land deklareres innholdet av fosfor og kalium på «oksidbasis». I stedet for å deklarere mengden av næringsstoffene P og K («elementbasis»), oppgis innholdet av P2O5 og K2O. Trippel 15 inneholder 15 % N, 15 % P2O5 og 15 % K2O.

Trippel-15 er en av de vanligste NPK-produktene i verden, og det er svært mange som produserer denne formelen. Når flere kan produsere samme vare blir produktet mer konkurranseutsatt, og det påvirker prisen.

Les også:

Felleskjøpet selger gjødsel

Ta derfor kontakt med en av våre fagkonsulenter  eller vår Kundetjeneste.

Besøk gjerne en av Felleskjøpets butikker