Fullgjødsel 21-6-6 med siktet rettet mot delgjødsling i vårkorn

En NPK-type godt tilpasset delgjødsling i vårkorn skal være rik på fosfor og kalium. Tidligere hadde Yara Fullgjødsel 17-5-13. Den ble endret til 20-4-11 via mellomsteget 19-4-12.

På jord med «normal» fosforstatus blir det fort underdekking av fosfor ved delgjødsling med 20-4-11. Med Fullgjødsel 21-6-6 får plantene nok fosfor selv om vårgjødslinga reduseres slik praksis er ved planlagt delt gjødsling.

Også aktuell når høstkornet sås

Også ved såing av høstkorn er Fullgjødsel 21-6-6 aktuell. Rad- djupgjødsling med en fosforrik gjødsel stimulerer til god rotutvikling. Det gir planter som er godt rustet i møte med vinterens påkjenninger. Bestand med godt utviklede røtter vil også forebygge jorderosjon.

Merk at gjødsla ikke blir produsert tidsnok til at den er aktuell ved såing nå i høst.

Lavt kaliuminnhold

Fullgjødsel 21-6-6 har et lavt kaliuminnhold. På kaliumsterk jord er det uproblematisk, men på kaliumfattige jordarter vil det bli underdekning. Det fører både til tapping av jordas ressurser og sannsynlig avlingstap. Sand-, silt- og morenejord har gjerne moderate til små kaliumressurser.

Granulert gjødsel som også inneholder S, Mg og B

Fullgjødsel 21-6-6 er granulert. I tillegg til nitrogen, fosfor og kalium inneholder den svovel, magnesium og bor som Yaras øvrige Fullgjødsel-typer i norsk marked. Gjødsla tilbys i storsekk, 600 kg.

Les også:

Kjøp gjødsla på Felleskjøpet

Ta kontakt med en av våre fagkonsulenter  eller vår Kundetjeneste.

Besøk gjerne en av Felleskjøpets butikker. Her finner du Felleskjøpet nær deg.