NPK 24-3,5-6, kjemisk blandet og produsert i Belgia

NPK 24-3,5-6 (uttales 24-treogenhalv-6) kompletterer spekteret Felleskjøpet tilbyr av NPK-gjødsel. NPK 24-3,5-6 er en granulert, klorholdig gjødsel produsert av Eurochems fabrikk i Antwerpen. Den er kjemisk blandet, dvs. N, P, K og S i samme gjødselkorn.

Egenskaper som gjør NPK 24-3,5-6 populær

NPK 24-3,5-6 er en nitrogenrik gjødsel med et høyere fosforinnhold enn f.eks. Fullgjødsel 22-3-10. Gjødsla har også 2 % svovel. Kaliuminnholdet er lavt og den inneholder ikke magnesium, kalsium og bor.  Grunner til at gjødsla er etterspurt er:

  • Nitrogeninnholdet er høyt, og det gir stor kapasitet ved spredning.
  • Fosforinnholdet er relativt høyt, og passer godt på jord som ikke jevnlig tilføres husdyrgjødsel. Flere fagmiljøer har uttrykt bekymring for at tilførselen av fosfor har gått mye ned i senere år.
  • Kaliuminnholdet er moderat til lavt. Gjødsla er ikke å anbefale der jorda disponerer for mangel. På den annen side er det mye jord som er naturlig rik på kalium, og hvor det er risiko for at sterk kaliumgjødsling kan redusere opptaket av magnesium og kalsium.
  • Prisgunstig.

Til hvilke vekster passer NPK 24-3,5-6?

NPK 24-3,5-6 passer godt i korndyrking. Det høye nitrogeninnholdet gir stor kapasitet i spredearbeidet (gjentagelse). Spesialiseringen i landbruket gjør at korn og oljefrø oftest produseres på jord som ikke tilføres husdyrgjødsel. Her er det viktig å sørge for nok fosfor, og ikke tære på oppbygde ressurser. Av NPK-typer som normalt brukes til korndyrking er det bare Fullgjødsel 20-4-11 som tilfører med fosfor.

Husk imidlertid at NPK 24-3,5-6 inneholder like lite kalium som Fullgjødsel 25-2-6, og vil gi underdekning til korn på jord med begrensede reserver.

Andre næringsstoffer

NPK 24-3,5-6 inneholder 2 % svovel, men ikke bor og magnesium. På jord som naturlig har lavt magnesiuminnhold bør magnesium primært tilføres ved kalking, som dolomittkalk. Bruk av magnesiumholdig kalk er billigste og enkelste måten å tilføre magnesium til jorda.

Les artikkelen som beskriver hvordan du skal utføre spredning av NPK 24-3,5-6.

Gjødsel får du kjøpt på Felleskjøpet

Finn din lokale fagkonsulent, eventuelt bestill gjødsel på web ved å logge inn på Bondens Min Side. 

Finn Felleskjøpet nær deg