NPK 24-3,5-6. Kjemisk blandet og produsert i Belgia

NPK 24-3,5-6 (uttales 24-treogenhalv-6) kompletterer spekteret Felleskjøpet tilbyr av NPK-gjødsel.  NPK 24-3,5-6 er ei granulert, klorholdig gjødsel produsert på Eurochems fabrikk i Antwerpen. Den er kjemisk blandet, dvs. med N, P, K og S i samme gjødselkorn.

Flere grunner til å velge NPK 24-3,5-6

NPK 24-3,5-6 er ei nitrogenrik NPK gjødsel med et høyere fosforinnhold enn f.eks. 22-3-10 og den inneholder 2 % svovel.

  • Nitrogeninnholdet er høyt, og det gir stor kapasitet ved spredning
  • Fosforinnholdet er relativt høyt, og passer godt på jord som ikke jevnlig tilføres husdyrgjødsel. Flere fagmiljøer er bekymret for at tilførselen av fosfor har gått mye ned i senere år
  • Kaliuminnholdet er moderat til lavt. Gjødsla er ikke å anbefale på jord med lave kaliumverdier (lett jord). På den annen side er det mye jord i Norge som er naturlig rik på kalium, og hvor det er risiko for at sterk kaliumgjødsling kan redusere opptaket av magnesium og kalsium
  • Granulert, med harde gjødselkorn (tåler stor mekanisk belastning) og er egnet for store spredebredder
  • Prisgunstig

Til hvilke vekster passer NPK 24-3,5-6?

NPK 24-3,5-6 passer godt i korndyrking. Det høye nitrogeninnholdet gir stor kapasitet i spredearbeidet. Spesialiseringen i landbruket gjør at korn og oljefrø oftest produseres på jord som ikke tilføres husdyrgjødsel. Her er det viktig å sørge for nok fosfor, og ikke tære på oppbygde ressurser. Av NPK-typer som normalt brukes til korndyrking er det bare Fullgjødsel 20-4-11 som tilfører mer fosfor.

Vær imidlertid klar over at NPK 24-3,5-6 inneholder like lite kalium som Fullgjødsel 25-2-6, og vil gi underdekning til korn på jord med begrensede reserver.

Andre næringsstoffer

NPK 24-3,5-6 inneholder ikke bor, kalsium og magnesium. På jord som naturlig har lavt magnesiuminnhold bør magnesium primært tilføres ved kalking, i form av dolomittkalk. Bruk av magnesiumholdig kalk er billigste måte å styrke jordas reserver, og man får da tilført vesentlig større mengder enn via gjødsel.

Bladgjødsel er et supplement for å kunne tilføre mikronæringsstoffer i korn, da er det i første rekke Croplift og Opti Care som er aktuelle, ev Gramitrel

NPK 24-3,5-6 inneholder 2 % svovel.

Felleskjøpet selger gjødsel

Ta derfor kontakt med en av våre fagkonsulenter  eller vår Kundetjeneste.

Besøk gjerne en av Felleskjøpets butikker.