Riktig innstilling av sentrifugalsprederen

En god start er å gå inn i Produkt- og spredetabellen som ligger på våre nettsider. Der finner du de ulike sprederfabrikanters veiledende innstillinger, blant annet for NPK 24-3,5-6. NPK 24-3,5-6 har store gjødselkorn med meget høy statisk styrke, så de er godt egnet til å spres med sentrifugalspreder uten å bli knust av spredeskiven.

For sentrifugalspredere er det viktig BÅDE å kontrollere mengdeinnstilling og vingeinnstilling på spredeskiven før oppstart. Det er avgjørende for å få ut rett mengde med jevn fordeling i hele spredebredden. For Kverneland Accord anbefaler vi å bruke risteboksen som fulgte med sprederen for å finne kornfordeling og deretter gå til deres nettsider, f.eks. fra nevnte Produkt- og spredetabell.

Kverneland risteboks

Dreieprøve er ekstra viktig

Gjødselkornene til NPK 24-3,5-6 er store sammenlignet med vare fra Yara, se bilde.

Stor forskjell på granulert NPK 24-3,5-6 gjødsel til venstre. Prillet Yara Fullgjødsel 22-3-10 til høyre.

NPK 24-3,5-6 har nesten bare store korn, mens Fullgjødsel 22-3-10 har en blanding av middels store til små korn. Derfor er det svært viktig å ta dreieprøve på kombimaskina før en starter gjødsling & såing

Gjødsla kan sette seg ved lagring

NPK 24-3,5-6 kan være utsatt for at den «setter seg» ved lagring, og virker litt hard når en tar på sekken. Det gjelder særlig sekker som har vært påvirket av trykk i bunnen av en stabel. Det som skjer er at det oppstår bindinger mellom gjødselkornene, og det dannes store «kaker»/klumper. I motsetning til klumper forårsaket av fuktighet, løser disse kakene/klumpene seg lett og enda viktigere; gjødselkornene er like fine når klumpen er løst.

Dunk sekken på hardt underlag før spretting

For gjødsel som har satt seg, kan det være nødvendig å dunke sekken på et hardt underlag noen ganger FØR sekken sprettes. Det mest effektive er når sekken treffer underlaget litt skrått, fordi det gir bevegelse i hele gjødselsekken. Da løser klumpene seg og gjødsla renner lett, både ut av sekken og i maskina.

Av andre gjødseltyper er Opti-KAS og Opti-NS utsatt for setning/kaking, og noen har også erfart det samme med NPK 27-3-5, Fullgjødsel 25-2-6 og annen nitrogenrik gjødsel.

Viktig - Bruk gjødselrist!

For å sikre at en liten klump ikke legger seg over utmater i såmaskin eller spreder, er det viktig å bruke rist i maskina. Dette gjelder uansett gjødselslag.

Skill mellom oppløste gjødselkorn og oppløste næringsstoffer

Forrige sesong fikk vi noen tilbakemeldinger om at gjødsla løste seg opp sakte. Det er viktig å skille mellom oppløsning av næringsstoffene og oppløsning av gjødselkorna. I laboratorietester er det dokumentert at næringsstoffene frigjøres raskt, og før strukturen i gjødselkornet brytes ned. Enkelt sagt er det gjødselskallet som ligger igjen, mens innholdet er oppløst.

Har du lest artikkelen: Til hvilke vekster passer NPK 24-3,5-6? 

Ønsker du å kjøpe gjødsel eller lurer du på noe?

Ta kontakt med en av våre fagkonsulenter på plantekultur, eventuelt logge inn på Bondens Min Side for bestilling på web. Du kan også kontakte vår Kundetjeneste, tlf. 03520 og taste 31.

Felleskjøpet har butikker over hele landet. Du finner oss her.