Produktspekteret av organisk gjødsel utvides med to N-rike produkter der kyllinggjødsel er selve basen. Produktet Grønn Øko NPK 5-3-2 er ganske enkelt pelletert kyllinggjødsel. Storselgeren NPK 8-3-5 er tilsatt kjøttbeinmjøl for å øke innholdet av nitrogen. I de nye produktene NPK 11-3-2 og NPK 14-2-1 brukes blodmjøl i tillegg til kjøttbeinmjøl, og slik blir de enda mer nitrogenrike. Blodmjøl framstilles av blod fra slakteriene. Det er svært proteinrikt, og dermed også nitrogenrikt.

Vær klar over at i økologisk drift må en dokumentere behovet for tilførsel av slik organisk handelsgjødsel. Relevante argumenter er mangel/underdekning på husdyrgjødsel, næringsfattig jord, dårlig kløvertilslag, kravfulle vekster m.m.

Pris per kg nitrogen

Mønsteret fra mineralgjødsel er at prisen per kg nitrogen går ned ved økende N-innhold. Det er fordi nitrogenkilden (her ammoniakk) er billigere enn P- og K-råvarene.

Tabellen viser at her skiller organisk gjødsel seg fra mineralgjødsel. Blodmjøl importeres til Norge, og får en betydelig fraktkostnad i tillegg til selve råvarekostnaden. Kjøttbeinmjøl er også en etterspurt ressurs, ikke minst fra industrien som produserer fôr til kjæledyr.

Som for de andre gjødseltypene fra Grønn Gjødsel stiger prisene på NPK 11-3-2 og NPK 14-2-1 med kr 300 per tonn fra februar og fram til våronna.

Aktualitet

Selv om de to nye produktene koster mer enn storselgeren NPK 8-3-5, tror vi en del kunder vil velge de nye produktene. Mer konsentrerte produkter gir økt rasjonalitet både ved frakt, lagring og bruk. Fosforinnholdet harmonerer dessuten bedre med vekstenes reelle behov.

Kaliumfattige gjødseltyper

Grønn NPK 11-3-2 og Grønn NPK 14-2-1 er begge fattige på kalium. På jord som normalt ikke blir tilført husdyrgjødsel, og som ikke er naturlig rik på kalium, bør det vurderes gjødsling med kalium separat. Særlig gjelder det til kaliumkrevende vekster som eksempelvis poteter og rotvekster. Behovet skal være dokumentert i enten driftsbeskrivelsen, i gjødslingsplan eller med jordanalyser.

Felleskjøpet forhandler de kaliumrike produktene kaliumsulfat, patentkali og kieseritt. De er granulerte og oppført i Debio sitt «Register for driftsmidler til økologisk produksjon». Patentkali og kieseritt selger vi i både småsekk (25 kg) og storsekk (600 kg).

Prissammenligning per kg N (februarpris FCA Kambo):

 

Pris kr per kg N1)

Grønn NPK 8-3-5

34

Grønn NPK 11-3-2

36

Grønn NPK 14-2-1

37