Nye plantevernmidler til 2016 sesongen

Aviator Xpro

Nytt soppmiddel i korn som er en blanding av protiokonazol (det aktive stoffet i Proline) og ett nytt aktivstoff, bixafen.  Bixafen har en annen virkemekanisme enn andre soppmidler, og gir en god innebygget resistensstrategi. Aviator Xpro er et bredspektra middel. Styrken i forhold til andre preparater er aksprikk og bladprikk i hvete og spragleflekk i bygg.

Attribut Twin

Nytt ugrasmiddel i vårhvete og høsthvete på våren. God effekt på kveke og andre grasarter, samt frøugras og floghavre.

Tomahawk 200

Tomahawk er en ny formulering med litt mere aktivt stoff (fluroksypyr) enn de produktene den skal erstatte, Spitfire 180 og Tomahawk 180. Det er noe endret dosering som partner i vår- og høstkorn.

Ranman Top

Tørråtemiddel i potet som er ferdig formulert med Ranman og klebemiddel (tidligere ble de levert hver for seg). 

Trimaxx

Ny vekstregulator i korn som inneholder samme aktivstoff som Moddus M (trinekspaketyl), men annen formulering som skal gi raskere opptak. Tillatt brukt i hvete, bygg, havre, rug og rughvete med eller uten gjenlegg, samt frøeng av timotei.

Moddus Start

Ny vekstregulator i korn som inneholder samme aktivstoff som Moddus M. Moddus Start er en forbedret formulering av Moddus M som gir større inntrengning og bedre opptak av virksomt stoff.  Moddus Start kan brukes på et tidligere vekststadie enn andre formuleringer.

Plantevernmidler får du kjøpt hos Felleskjøpet

Vi har butikker over hele landet. Her finner du Felleskjøpet nær deg.