Luna Privilege – middel mot sopp i kjernefrukt

Luna Privilege er et nytt spesialmiddel mot mjøldogg i eple og pære. I tillegg har midlet god sidevirkning mot skurv, grå og gul monilia, bitterråte og kjølelagersopp.

Ny virkemekanisme mot sopp i kjernefrukt

Luna Privilege inneholder fluopyram som er en ny virkemekanisme mot sopp i kjernefrukt. Ved påføring bindes deler av produktet på plantens overflate slik at Luna Privilege tas opp over tid. Vedvarende opptak gir en forventet virkningstid på mer enn 10 dager. Både blad og frukt beskyttes. Fluopyram transporteres systemisk oppover i plantens xylem, noe som gir beskyttelse også av tilvekst som ikke er truffet direkte av sprøytevæsken. Det kan være fare for utvikling av resistens mot fluopyram, og det er derfor viktig å veksle med andre produkter med andre virkemekanismer.

Hvordan brukes Luna Privilege?

Det anbefales å bruke Luna Privilege i sprøyting mot mjøldogg i stadiet «tett klynge» (BBCH 55). Midlet har et fleksibelt bruksvindu og kan brukes helt frem til modning (BBCH 87). Produktet bør brukes i strategi med andre aktuelle produkter. Maks dose er 20 ml per dekar og kun 1 gang per sesong. Behandlingsfristen er 14 dager.

Frupica SC – nytt soppmiddel i jordbær

Frupica SC kan brukes både på friland og i veksthus. Produktet har meget god virkning mot gråskimmel, og god virkning mot mjøldogg og jordbærsvartflekk. Frupica SC er kontaktvirkende, men har også en viss translaminær virkning. Derfor har Frupica både en forebyggende og en viss kurativ virkning mot gråskimmel.

Hvordan brukes Frupica SC?

Ved bruk i mjøldoggsvake sorter skal sprøyting utføres like før blomstring. Behandling mot gråskimmel skal utføres ved begynnende (5-10 %) blomstring. Det aktive stoffet i Frupica SC, mepanipyrim, hører til samme gruppe som aktive stoff i Switch og Scala, og resistens er kjent i gråskimmel fra andre land. Frupica SC skal bare brukes en gang per sesong.

Kjøp dine plantevernmidler på Felleskjøpet

Vi har butikker over hele landet. Du finner oss her: Finn Felleskjøpet nær deg. 

Artikkelen står på trykk i Samvirke nr. 3, 2016.