500 kr/tonn billigere i høst

De aller billigste prisene var i september, men det lønner seg fortsatt å kjøpe organisk gjødsel i oktober og november fremfor april/mai 2019.

Produktene vi selger på Østlandet, Trøndelag og nordover var 500 kr/t billigere i september enn i april/mai 2019. Med andre ord koster hver 600 kg sekk 300 kr mer til våren.

Forrentning på ca. 30% p.a.

Legger en til grunn en septemberpris på 2.500 kr/t, og en prisøkning på 500 kr i løpet av 7 mnd., gir det en forretning på ca. 30 % pro anno.

«Kø i døra»

Bruk av organisk gjødsel fortsetter å øke, men flertallet venter med å bestille til etter påske. Når mesteparten av gjødsla skal «ut av døra» samtidig rett før den skal brukes, går det bl.a. ut over vårt servicenivå. Særlig merkbart blir det når våronna kommer tidligere enn «normalt», slik det var sist vår.

Produksjons- og logistikkkostnader

Godt over halve årskvantumet ble levert i april/mai 2018. En så komprimert «sesong» stiller produsenten over for store utfordringer. Produksjonen går på sparebluss mye av året, men etter påske er det «alle mann til pumpene» og døgnkontinuerlig drift. Det øker produksjonskostnadene og en er veldig sårbar hvis det oppstår tekniske problemer eller knapphet på råvarer.

I tillegg skal en huske på at disse produktene konkurrerer om transportkapasitet med en rekke andre driftsmidler, slik som ensileringsmidler, såkorn og mineralgjødsel.

Lagring av organisk gjødsel

Tørket kyllinggjødsel trekker til seg fuktighet svært lett. Gode lagringsforhold er avgjørende for at kvaliteten ikke skal forringes. Ved utelagring anbefales 2 paller som underlag med en kraftig presenning over som går godt ned langs sida på sekkene. Lettpresenning frarådes.

Relatert artikkel: To nye gjødseltyper med høyere N-innhold

Felleskjøpet selger gjødsel for økologisk produksjon

Kontakt en av våre salgs- og fagkonsulenter eventuelt vår Kundetjeneste  tlf. 72 50 50 50 og taste 31.

Du kan også bestille på Min Gård.

Her finner du Felleskjøpets butikk i ditt nærområde.