Felleskjøpet har to leverandører av organisk gjødsel. Det gjør at vi kan minimere fraktkostnadene og tilby lavest mulig pris til kunde. Marihønegjødsel fra Jæren tilbys på Vestlandet. Til de øvrige kundene tilbyr vi to produkter fra Grønn Gjødsel AS i Østfold.

Produktspekter organisk gjødsel

I tabell 1 er listet de to typene som tilbys på Østlandet, Trøndelag og nordover. Produktene er produsert i Østfold. Klikk på produktnavnet og få flere detaljer.

Tabell 1:
Produktnavn Kg gjødsel/daa som
gir 6 kg total-N
Grønn NPK 8-3-5 Ca  75
Grønn Øko 5-3-2 Ca 120

På Vestlandet forhandler vi ”Marihøne-gjødsel” produsert på Jæren. I tabell 2 ser du de to typene du kan velge mellom.

Tabell 2:
Produktnavn Kg gjødsel/daa som
gir 6 kg total-N
Marihøne Pluss 8-4-5 Ca  75
Marihøne 4-1-2 Ca 150

Bruksområder

Organisk gjødsel sikrer god næringsforsyning på skifter som ikke tilføres husdyrgjødsel. På eng og beite med lite kløver er det svært aktuelt å tilføre slik økologisk handelsgjødsel for å sikre nok fôr til dyra.

OBS - begrensninger for noen produkter!

Vær klar over at ved bruk av gjødsel som er tilsatt ”animalske biprodukter” må det gå minst 21 dager fra gjødsla spres til graset høstes eller beitedyr slippes.

Grønn NPK 8-3-5 og Marihøne Pluss er tilsatt kjøttbeinmjøl og begrensningen gjelder for disse produktene, men ikke for Grønn Øko NPK 5-3-2 og Marihøne 4-1-2.

Gir god respons ved lite plantetilgjengelig næring

Næringskrevende vekster som hvete og bygg vil gi god respons på organisk gjødsel når det er lite plantetilgjengelig næring i jorda. Gjødsla er også svært aktuell i kulturer hvor produktet har høy salgsverdi, eksempelvis spelthvete, frøeng, bær og grønnsaker. På økologiske driftsenheter hvor en frykter at grovfôravlinga kan bli i knappeste laget, vil tilførsel av organisk gjødsel være svært aktuelt for å forebygge grovfôrmangel.

Organisk gjødsel kan spres med sentrifugalspreder

I spredetest utført med flere fabrikat sentrifugalspredere erfarte man at det mates ut om lag halv mengde sammenlignet med mineralgjødsel. Les artikkelen Råd om spredning av organisk gjødsel

Egenskaper

  • Grønn Gjødsel-produktene er pelleterte, diameter 4,5 mm og kuttet kort. Gjødsla er luktsvak, men ikke luktfri! Den leveres i 600 kg storsekk med innersekk og dobbelt bunn.
  • Marihønegjødsel er pelletert og er ca 3,5 mm i diameter. 500 kg storsekk med innersekk og dobbelt bunn.

Hvordan skal gjødsla lagres?

Tørket kyllinggjødsel trekker til seg fuktighet svært lett. Gode lagringsforhold er enda viktigere enn for mineralgjødsel. Ved utelagring anbefales 2 paller som underlag og tildekking med kraftig presenning som går helt ned langs sidene på sekkene. Lettpresenning frarådes.

Gjødslas innhold

Grønn Øko NPK 5-3-2 og Marihøne 4-1-2 er ikke tilsatt noe som helst. Det er helt enkelt kyllinggjødsel som er pelletert, og i Grønn Øko er kyllinggjødsla økologisk.

Grønn NPK 8-3-5 og Marihøne Pluss 8-4-5 er tilsatt kjøttbeinmel og vinasse for å gjøre gjødsla mer næringsrik. Vinasse er et kaliumrikt biprodukt fra produksjon av bl.a. gjær. Det tilsettes for å heve innholdet av kalium. Organisk gjødsel tilsatt kjøttbeinmjøl og vinasse tillates brukt til økologisk drift.

Gjødseltypene er i henhold til Debioregelverket

Alle fire gjødseltypene er i henhold til Debioregelverket og fins i ”Register for driftsmidler til økologisk produksjon”.

For gjødsel med kjøttbeinmjøl skal det spesifiseres/dokumenteres i driftsbeskrivelsen eller gjødselplan at det er et slikt næringsbehov. Relevante argumenter er mangel på husdyrgjødsel, næringsfattig jord, kravfulle vekster eller krevende å få til optimalt vekstskifte.

At fjørfegjødsla i Grønn NPK 8-3-5, og de to Marihøne-variantene er av konvensjonell opprinnelse har ingen betydning. Krav om økologisk opprinnelse ble fjernet for flere år tilbake.

Hvor mye kan maksimalt tilføres av N/daa i økologisk drift?

I EUs nitratdirektiv er 17 kg totalnitrogen/daa og år fra husdyrgjødsel satt som øvre grense for virksomhetens spredeareal. I denne sammenheng regnes organisk handelsgjødsel sammen med husdyrgjødsel. Med totalnitrogen menes summen av nitrogen bundet i organiske forbindelser og det som er mineralsk (nitrat og ammonium).

Felleskjøpet selger organisk gjødsel

Ta kontakt med en av våre fagkonsulenter på plantekultur, eventuelt logge inn på Bondens Min Side for bestilling på web. Du kan også kontakte vår Kundetjeneste, tlf. 03520 og taste 31.

Felleskjøpet har butikker over hele landet. Du finner oss her.