For å bedre overvintringen av høstkornet kan det være aktuelt å bladgjødsle. YaraVita® MANTRAC PRO® og YaraVita® GRAMITREL® er begge aktuelle å bruke. 

Manganmangel

Mangan er et mikronæringsstoff som er nødvendig for veksten, og mangel kan føre til utvintring. Manganmangel oppstår ofte på lett, luftig jord og hvor pH er høy, men kan også forekomme på tyngre jordarter. Et typisk tegn på manganmangel er at det er grønnere i kjøresporene enn utenfor. Årsaken til dette er at pakket jord er mindre luftig, og mangan i jorda er da i en form som er tilgjengelig for plantene.

Mangan bedrer overvintringen

En forsøksserie i høsthvete og høstbygg utført i Sverige i 2010-2012 (Stoltz, E & Wallenhammar, A.C. 2012), viser forbedret overvintring ved tilførsel av mangan om høsten. Avlingsutslagene for å tilføre mangan var størst i høstbygg med inntil 12 % avlingsøkning for bladgjødsling høst og vår.

YaraVita®-anbefaling

Til høstkornet kan det som et generelt tiltak mot mikronæringsmangel være aktuelt å bladgjødsle med 100-300 ml/daa Gramitrel. Da får man med seg kobber, sink og magnesium i tillegg til mangan. Har man erfaring med at manganmangel er hovedproblemet, er det mer riktig å bruke 100-200 ml Mantrac Pro.

YaraVita®-produktene har god blandbarhet. Hvis man tenker å behandle mot overvintringssopp, er det enkelt å kombinere dette med en bladgjødsling. Sjekk alltid blandetabellen i Plantevernkatalogen til Felleskjøpet eller Yara sin app TankmixIT før du blander et bladgjødslingsprodukt med andre midler. Så ser vi fram mot en bedre sesong neste år!

Artikkelen finnes på trykk i Samvirke nr. 7 2018.