Rapporten fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har gitt klare anbefalinger om både kjøp, salg og lagring. Felleskjøpet som forhandler skal oppbevare gjødsel av den nevnte typen avlåst og under oppsyn, og helst sikres med alarm. Det siste er ikke nødvendig hos sluttbruker.

Ha god kontroll på lagringen

Av sikkerhetsgrunner skal du lagre gjødsla på et sted der den er under oppsyn. – Det betyr at man må ha lagringsplassen slik at man har daglig kontroll. Hvis det ikke er fysisk mulig, må gjødsla lagres i avlåst bygning eller inngjerdet og avlåst utendørs. Er gjødsla fraktet til et område i påvente av gjødsling, må den ikke plasseres lett tilgjengelig eller synlig for uvedkommende.

Skulle du oppdage at uvedkommende viser spesiell interesse for din gjødsel eller at noe har forsvunnet, ta kontakt med politiet på telefon 02800.

Riktig lagring sikrer kvaliteten

Når gjødsla er kommet til gards er det viktig å lagre den riktig. Mange tar imot gjødsel om høsten og skal lagre den gjennom vinteren. Finn en tørr og god lagerplass til gjødsla. Ute eller inne påvirker ikke kvaliteten så lenge den står tørt og er godt tildekket. God drenering og fritt for stein og skarpe gjenstander er bra å huske på. Ved å unngå skade på sekkene unngås fukt med klumpete gjødsel som resultat. Lagring ute må skje på en lun og skyggefull plass.

Bruk presenning

For å sikre kvaliteten på gjødsel under lagring er det noen forhåndsregler som må tas. Gjødsla skal alltid dekkes med god presenning, ikke lettpresenning, og festes godt. Gjødsel i storsekk må stå fritt opp fra bakken, for eksempel ved bruk av paller. Ved å lagre kun to sekker i høyde unngås veltefare.

Vær også oppmerksom på at gjødsel med høyt nitrogeninnhold er følsom for sol og høye temperaturer.

Det er spesielt viktig at gjødsel av typen OPTI-KAS og OPTI-NS lagres på et skyggefullt sted. Dersom gjødsel av denne typen blir utsatt for sterk sol, kan man oppleve at gjødselkornene sveller og går i oppløsning.

Salg og lagring

Felleskjøpets salgs- og leveringsbetingelser på gjødsel forteller i klartekst hvordan både salg og lagring skal gjøres. Skulle du oppdage at uvedkommende viser spesiell interesse for din gjødsel eller at noe har forsvunnet, ta kontakt med politiet på telefon 02800.

Behov for gjødsel? Gjødsel får du kjøpt hos Felleskjøpet

Ta kontakt med en av våre fagkonsulenter eller ta kontakt med Kundetjenesten på telefon 03520, tast 31.

Du kan også bestille gjødsel ved å logg inn på Bondens Min Side.

Felleskjøpet har også butikker og avdelinger over hele landet. Finn ditt Felleskjøpet nær deg.