Regelverket er strengt

Det er et veldig strengt regelverk for å kunne bruke plantevernmidler. Alle må sette seg inn i, og bruke de integrerte prinsippene før plantevernmidler tas i bruk.

I økologisk produksjon er de forebyggende tiltakene en forutsetning for å lykkes. I vår nye plantevernkatalog for 2018 er alle produktene satt opp i egen økologisk sprøyteplan. Der finner du detaljer og doseringer mv om produktene.

Nye produkter tillatt i økologisk produksjon

Serenade- sopp i bær, salat og grønnsaker

Et biologisk produkt med Bacillius subtilis. Til bruk i veksthus, jordbær, solbær bringebær og salat på friland, tunell og veksthus. Gulrot og løk på friland. Virker på soppsjukdommer som gråskimmel, mjøldogg alternaria og storknollet råtesopp. Midlet brukes forebyggende, da bakteriene konkurrerer med etablering av soppen tidlig. Produserer stoff som virker hemmende på enkelte sopper. Produktet kan benyttes på spiselige vekster og brukes helt fram til høsting.

Raptol - naturlig pyretrum og rapsolje mot skadeinsekter

Raptol er godkjent i bær, grønnsaker, pryd- og kryddervekster på friland og i visse veksthusproduksjoner. Raptol er et kontaktvirkende middel som virker rask og har effekt mot skadeinsekter som; bladlus, sommerfugllarver, spinnmidd, teger og trips.

Fibro - Olje til bruk i potet, kjerne- og steinfrukt

Fibro er parafinolje som er tillatt brukt imot frukttremidd i eple, pære, plomme og kirsebær samt Pæresuger i pære. I tillegg er Fibro svært aktuell i settepotetproduksjon mot bladlus, for å hindre overføring av virus. Fibro må brukes forebyggende, og det er viktig at ny tilvekst behandles. Bladene holdes dekket med Fibro fram til en uke før riset fjernes.

Nordox - sopp i frukt og bær

Nordox er et kopperpreparat og kan brukes i økologisk produksjon der det fra dyrkeren foreligger dokumentasjon på at det er behov for å benytte produktet. Nordox virker på sopp og bakteriesjukdommer i eple, pære plomme, kirsebær, og ribesarter og bringebær og hageblåbær. Nordox er et kontaktmiddel og brukes forebyggende.

Tidligere godkjente produkter i økologisk produksjon

Thiovit - sopp i frukt, bær og grønnsaker

Svovelpreparat mot soppsjukdommer i frukt, bær, erter, grønnsaker mv. Virker fortrinnsvis forebyggende. God mot mjøldogg på flere arter, epleskurv og har sideeffekt på frukttremidd og vekshusspinnmidd. Det vises til etikett på produktet for detaljer.

Sluxx – mot snegler

Sneglemiddel som inneholder jernfosfat. Kan brukes i alle produksjoner der det er problem med snegler. Effekt på åkersnegl og brunskogsnegl. Midlet strøs ut forebyggende.

Conserve- mot trips, minèrflue og sommerfugllarver

Produktet inneholder spinosad, som virker på trips, minèrfluer og sommerfugllarver. Bruksområdet er begrenset til kulturer i veksthus.

Trenger du å kjøpe plantevernmidler til økologisk produksjon?

Ta kontakt med Felleskjøpet. Her finner du butikken nær deg.