Vi har samlet noen erfaringer og råd om spredning av pelletert gjødsel fra vår produsent Grønn Gjødsel AS.

Lagring av gjødsel

Tørket kylling-gjødsel trekker til seg fuktighet svært lett. Gode lagringsforhold er avgjørende for at kvaliteten ikke skal forringes. Ved utelagring anbefales 2 paller som underlag og tildekking med kraftig presenning som går godt ned langs sidene på sekkene. Lettpresenning frarådes.

Sentralt for et godt resultat er at gjødsla oppbevares tørt. Fuktig gjødsel vil ikke la seg mate ut og spredning blir svært krevende.

Sentrifugalspreder

Mater ut om lag halv mengde av organisk gjødsel i forhold til mineralgjødsel. Sjekk at risten i bunn ikke er for finmasket og begrens kjørehastigheten. Se detaljer vedrørende innstillinger her: Viftespreder (235 kB.pdf)

Kombimaskin

Risten i gjødselkassen bør normalt tas vekk, og utmating og bunnklaffer åpnes maksimalt. Se detaljer vedrørende innstillinger her: Kombi såmaskin (227 kB.pdf)

Nedmolding og overgjødsling

Så sant det er mulig bør også pelletert naturgjødsel moldes ned for best virking og minimalt tap. Spres organisk gjødsel i eng eller høstkorn, er nedmolding ikke mulig. Da bør det være god fuktighet i plantebestand ved spredning for best virkning.

Se detaljer vedrørende nedmolding og overgjødsling her: Nedmolding, overgjødsling av gjødselpellets (154 kB.pdf)

Produktspekter organisk gjødsel

Grønn NPK 8-3-5 og Grønn Øko 5-3-2 tilbys på Østlandet, Trøndelag og nordover. Produktene er produsert i Østfold. 

På Vestlandet forhandler vi ”Marihøne-gjødsel” produsert på Jæren. Dette er Marihøne Pluss 8-4-5 og Marihøne 4-1-2. 

Se vår Produkt- og spredetabell for mer informasjon.

Organisk gjødsel - Anbefaling og detaljer

Informasjon, anbefalinger og detaljer om vår organiske gjødsel kan du lese i artikkelen Organisk gjødsel til økologisk plantedyrking. 

Ta kontakt med Felleskjøpet eller en av våre forhandlere

Her finner du våre butikker: Finn Felleskjøpet nær deg.