Felleskjøpet Agri SA er medlem i Grønt Punkt Norge, som sikrer finansiering av returordninger for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp.

Leveres vederlagsfritt

Plasten leveres vederlagsfritt på nærmeste mottaksanlegg. Gjelder også plastkjernene på rundballeplasten.

La plastemballasjen komme til nytte

Etter at landbruksplasten er kommet til innsamlingsanlegget blir den sendt til et av gjenvinningsanleggene som Grønt Punkt Norge har avtale med. Folldal Gjenvinning er en av mottakerne.

Ingen gjenvinning uten kildesortering.

NB! Det er viktig at ensileringskanner er drypptørre ved innlevering.