Prillet 22-3-10 som har klebet

Yaras gjødselfabrikk i Porsgrunn har produsert prillet 22-3-10 som har vært solgt på Østlandet. De siste to årene, og spesielt det siste året, har enkelte kunder opplevd problemer ved spredning av gjødsla. Det har lagt seg et seigt belegg på spredevingene på sentrifugalsprederen som har vært rester fra overflatebehandlinga av gjødselkornet.

I kombimaskiner, som brukes for gjødsling og såing av korn, har det i flere tilfeller bygd seg opp et belegg på utmatervalsene. Det i sin tur har redusert utmatet gjødselmengde. Størst har problemene vært for de som har brukt denne gjødsla i avanserte kombimaskiner med pneumatisk utmating, som for eksempel Väderstad Spirit.

Produksjonen av 22-3-10 flyttes til Glomfjord

Gjennom det siste året har Yara jobbet intenst med å løse kvalitetsavviket på prillet Fullgjødsel 22-3-10. Forbedringer er oppnådd, men det kan ikke utelukkes at noen fortsatt vil erfare problemer som beskrevet over. Yara har derfor besluttet å flytte produksjonen av 22-3-10 til sin fabrikk i Glomfjord. Denne fabrikken har levert granulert Fullgjødsel 22-3-10 til Trøndelag, Nord-Norge og Vestlandet og den har hatt den gode kvaliteten Yara-gjødsel er kjent for.

Ryddesalg av prillet 22-3-10 på Østlandet

På terminalene på Østlandet er det et restlager av prillet Fullgjødsel 22-3-10. Vi ønsker å få denne varen ut av terminalene raskt slik at det gjøres klart for å ta imot granulert vare fra Glomfjord. Dette er et nødvendig tiltak for å forebygge at prillet og granulert gjødsel blandes sammen på ferdigvarelageret. Som kjent har de to typene gjødselkorn ulike spredeegenskaper, da prillet vare renner ca. 20% lettere enn granulert.

Ryddesalg, 200 kr per tonn i rabatt

Som et tiltak for å akselerere utfasingen av prillet 22-3-10 på Østlandet, reduseres prisen med 200 kr/tonn fra dags dato. Ryddesalget varer så lenge vi har igjen vare.

Ønsker du å kjøpe rabattert prillet Fullgjødsel 22-3-10?

Ta kontakt med en av våre ansvarlige i Felleskjøpet. Du finner Felleskjøpet i ditt nærområde her. 

Du kan også kontakte vår Kundetjeneste her, eller ringe tlf. 03520 og taste 31.