Thermus - Ny 2-radssort!

Thermus ligger på topp i avling, 6% over nærmeste byggsort. Den nye seine 6-raderen Rødhette konkurrerer med de etablerte 2-radsbygg, Fairytale og Marigold, i avling. Rødhette er under oppformering og vil komme i salg fra neste sesong. En ny, tidlig 2-radssort, Arild, vil erstatte Tyra til neste år.

Se resultatene for sortsprøvingene i bygg i perioden 2014-2016 i tabellen nedenfor.

Heder erstattes av Tiril

Tiril vil bli faset ut og erstattet av Heder. Heder har bedre avling (6% over), er friskere og har bare en dag lengre veksttid. 

Edel har gode resultater

Edel har hatt svært gode resultater de siste to årene. For tidsrommet 2014-2016 som helhet, ligger nå Edel jevnt med Brage i avling. Edel har et meget høyt avlingspotensiale, men har vært plaget med sykdommer tidligere år. Nå kan det se ut som den har vært mindre utsatt de siste par årene selv om det fortsatt vil være nødvending med god oppfølging av soppsjukdommene. Et sterkt ‘comeback’ av en etter hvert gammel sort.

Rødhette den seineste sorten, men gir best avling av 6-rassortene

Rødhette er den seineste 6-raderen og gir best avling. Den er sterk mot aksknekk og stråknekk. Rødhette er to dager tidligere enn Marigold, 5 dager seinere enn Brage. Den ligger helt på linje med Marigold og Fairytale i avling selv med kortere veksttid. Rødhette er under oppformering.

Arild gir god avling

Den tidlige 2-raderen Arild (under oppformering) gir god avling, særlig sett i forhold til veksttiden. Arild har veksttid som Tyra, men ligger godt over i avling og vil trolig erstatte Tyra som tidlig torader. Arild har noe langt strå.

Marigold og Fairytale - lik i avling. Thermus på topp

Marigold og Fairytale kommer likt ut i avling, med Marigold et par dager tidligere enn Fairytale og noe mer utsatt for stråknekk. Thermus ligger på topp i avling. 6% over Fairytale og Marigold. 

Verdiprøving av bygg 2014-2016 på Østlandet og avlingsnivå i Trøndelag.
Avlingstalla er relative, Fairytale med 632 kg/daa=100 på Østlandet, 609kg/daa=100 i Trøndelag
.

Tabell som viser verdiprøving av sortforsøk i bygg. Tabell.