2-radsbygg

For 2-radsbygg er det ingen mangel på tilfanget av nye sorter. I tillegg til formering hos Graminor er det mange foredlere i Europa som stadig tilbyr nye sorter med høyt avlingspotensiale, men også med lang veksttid, sett med norske øyne. Mer enn 25 sorter 2-radsbygg ble testet i 2017. Se resultatene for sortsprøvingene i bygg i perioden 2015-2017 i tabellen nedenfor.

Arild gir god avling

Den tidlige 2-raderen Arild gir god avling, særlig sett i forhold til veksttiden. Arild har veksttid som Tyra, men ligger godt over i avling. Arild har noe langt strå. Tilgangen er begrenset våren 2018.

Marigold og Fairytale - like i avling. Thermus på topp

Marigold og Fairytale kommer likt ut i avling, med Marigold et par dager tidligere enn Fairytale og noe mer utsatt for stråknekk. Thermus ligger på topp i avling. 5% over Fairytale og Marigold. Marigold er noe mer utsatt for stråknekk.

KWS Irina

KWS Irina er en maltbyggsort som Felleskjøpet kommer til å importere i 2018. KWS Irina leveres beiset i 600kg sekker. KWS Irina har i svenske sortsforsøk veksttid en dag seinere enn Fairytale. Strået er sterkt og 7 cm kortere enn Fairytale. Tusenkornvekta ligger godt over Fairytale, mens hl vekta er lavere. KWS Irina er utmerket til malting, med mye store korn. Sorten er sterk mot sjukdommer og har mlo resistens mot mjøldogg. I avling ligger sorten i svenske forsøk mellom Fairytale og Thermus. Blir tilgjengelig i slutten av januar 2018.

6-radsbygg

I sortsforsøka for 2017 var det ingen nye 6-radere under oppseiling.

  • Heder er tidligste 6-rader. Med en veksttid på ca 103 dager er den et meget godt alternativ der vekstsesongen er kort.
  • Edel blir faset ut i 2018, kun små mengder er tilgjengelige.
  • Brage, med sine 104 vekstdøgn avler godt, 2-3% over Heder i gjennomsnitt over år.
  • Rødhette er den seineste 6-raderen og gir best avling, 7% over Brage. Den er sterk mot aksknekk og stråknekk. Rødhette er to dager tidligere enn Marigold, 5 dager seinere enn Brage. Den ligger helt på linje med Marigold og Fairytale i avling selv med kortere veksttid. Noe begrenset tilgang i 2018.

Verdiprøving av bygg 2014-2017 (6-radsbygg) 2015-2017 (toradsbygg) på Østlandet og avlingsnivå i Trøndelag. Avlingstalla er relative, Fairytale med 647 kg/daa=100 på Østlandet, 564kg/daa=100 i Trøndelag.

Tabell som viser verdiprøving av bygg 2014-2017. Tabell.