I sein havre får Belinda konkurranse av Våler. Våler er under oppformering og kommer i salg først til neste sesong.

Resultatene fra verdiprøvingene i havre er gitt i tabellen nedenfor. Belinda er brukt som målestokk.

Tidlig havre

Sammenlignet med Belinda gir tidlige havresorter lavere avling. Unntaket er Haga, som er tidlig og like yterik som Belinda. Haga er ikke spesielt sterk mot Fusarium og DON. Ringsaker er en dag tidligere enn Haga og ligger 3% etter i avling. Odal er en dag seinere enn Haga og ligger 4% lavere i avling (på Østlandet). Odal er den sterkeste sorten med tanke på DON.

Sein havre

Belinda er hovedsort (markedsandel på 47% i 2016) og har vært lenge i dyrking, men det kan nå se ut som den dominerende posisjonen er truet. Våler og Vinger er også bedre med tanke på DON enn det Belinda er. Vinger er tre dager tidligere enn Belinda og ligger 1% under i avling på Østlandet. Vinger er bedre med tanke på legde og mjøldogg enn Belinda, selv om strået er litt lengre.

Våler, som er under oppformering, er to dager tidligere enn Belinda og ligger over i avling (3% over på Østlandet), men er litt svakere enn Belinda med tanke på legde. 

Sorten Gunhild - ikke med i årets norske forsøk

Tidligere resultater har vist at Gunhild er litt seinere enn Belinda og ligger litt under i avling. Gunhild er resistent mot nematoder og bør brukes der dette er problematisk. Vær oppmerksom på at den vil kunne ta skade ved høyt nematodeinnhold (avlingsreduksjon), men nematodene blir ikke oppformert når Gunhild dyrkes.

Resultat av verdiprøving havre 2014-2016 på Østlandet og avlingstall for Trøndelag.
Avlingstalla er relative i forhold til Belinda. Belinda 660kg/daa=100 på Østlandet, Belinda 600kg/daa=100 i Trøndelag. Veksttid er angitt som dager seinere enn
Ringsaker.

Tabell som viser verdiprøving av sortforsøk i havre 2014-2016. Tabell.