Behovet for havre i Norge ligger på ca 280 000 tonn. De siste årene har produksjonen ligget over dette. Havre kan våre utsatt for soppgifter (DON, HT2-T2 etc). Å få fram sorter med lavt innhold av disse er et klart mål i foredlinga, i tillegg til avling og andre egenskaper.

For tidlighavre ser det ikke ut som det er noen arvtakere til dagens sortiment med det aller første. I tabell 1 ser vi talla for Ringsaker, Haga og Odal. 

Tabell som viser tidlighavre Ringsaker, Haga og Odal. Sortsprøving 2015-17. Tabell

Seine havresorter er plassert i tabell 2. Vinger og Våler ligger over Belinda i avling i perioden 2015-17. De har også kortere veksttid. Heller ikke i sein havre er det nyheter for 2018.

Sortsprøving sein havre. Belinda, Vinger,Våler. 2015-2017. Tabell

 Sorten Gunhild - ikke med i norske forsøk

Tidligere resultater har vist at Gunhild er litt seinere enn Belinda og ligger litt under i avling. Gunhild er resistent mot nematoder og bør brukes der dette er problematisk. Vær oppmerksom på at den vil kunne ta skade ved høyt nematodeinnhold (avlingsreduksjon), men nematodene blir ikke oppformert når Gunhild dyrkes.

ThermoSeed havre

Alle såkornpartier vurderes individuelt med tanke på behandling. Årets såkornavling har vært vanskelig å ThermoSeed-behandle med godt resultat. Det er derfor svært begrenset tilgang på ThermoSeed havre til 2018 sesongen.