Alle endringene er tatt inn i vår plantevernkatalog for 2018. Godkjente produkter for salg utover i sesongen blir omtalt både på nett (felleskjopet.no) og i Samvirke. Våre selgere er godt oppdatert på siste nytt og vil kunne gi råd om innkjøp.

Zypar – frøugrasmiddel med god resistensstrategi

Zypar inneholder de aktive stoffene Arylex og florasulam. Begge stoffene virker ved lave temperaturer, og dette gjør at Zypar er av de beste produktene ved lav temperatur. Arylexdelen er i tillegg en resistensbryter mot mange ugras som f.eks. vassarve og då.

Zypar virker på arter som jordrøyk, rødtvetann og tranhals. Dette er ugrasarter som vi tidligere har savnet effektive produkter mot. I tillegg har Zypar god effekt på balderbrå og oljevekster. Der det er bl.a mye stemor eller linbendel må Zypar blandes med f.eks. Express Gold for å få tilstrekkelig effekt. Zypar kan brukes i hvete, rug, rughvete og bygg. I havre er den ikke godkjent. Vi kommer tilbake til en mer fyldig omtale av produktet på vår nettside og i Samvirke.

Flurostar 200 – økt dosering av fluroksypyr

Flurostar vil erstatte ugrasmidlene Tomahawk 200 og Spitfire333 HL. Alle inneholder det aktive stoffet flyroksypyr som er viktig i kampen mot resistens vassarve. Fordelen med Flurostar er at en har mulighet til å bruke større doseringer for sikrer effekt på ugraset. Flurostar har samme bruksområdet som Thomahawk 200, korn, gras og fôrmais.

Siltra Xpro – soppmiddel tilpasset norske forhold

Siltra Xpro inneholder de to samme aktive stoffene som Aviator Xpro, men i et litt annet blandingsforhold. Denne har mer protiokonazol (Proline) og er litt mer tilpasset de utfordringene vi har i Norge, med fusarium og DTR.

Det andre aktive stoffet bixafen, tilhører en gruppe aktivstoff som har forkortelsen SDHI. Produktene i Xpro-familien er formulert slik at blandingen i bruk gir mer enn det bixafen og protiokonazol vil gjøre hver for seg. Bixafen var det første SDHI som er godkjent mot sopp i korn i Norge, og har en annen virkemekanisme enn de andre produktene i dette segmentet. Dette gjør produktet til en meget god resistensforebygger.

Siltra Xpro kan brukes i alle kornartene etter vekststadie 40. Behandlingsfrist er fem uker. Maks dose er 100 ml per dekar. 75 -100 ml Siltra Xpro inneholder samme mengde protiokonazol som 60-80 ml Proline. I hvete anbefales det å bruke Siltra Xpro i andre soppsprøyting (BBCH 40-59), eventuelt under blomstring mot fusarium. I bygg anbefales en behandling ved BBCH 40-59 som en beskyttelse mot byggbrunflekk og spragleflekk.

Vi kommer tilbake til en mer fyldig omtale av produktet på vår nettside og i Samvirke.

Raptol - naturlig pyretrum og rapsolje mot skadeinsekter

Raptol er godkjent i bær, grønnsaker, pryd- og kryddervekster på friland og i visse veksthusproduksjoner. Raptol er et kontaktvirkende middel som virker rask og har effekt mot skadeinsekter som; bladlus, sommerfugllarver, spinnmidd, teger og trips. Raptol kan brukes i både økologisk og konvensjonell produksjon.

Fibro - Olje til bruk i potet, kjerne- og steinfrukt

Fibro er parafinolje som er tillatt brukt i mot frukttremidd i eple, pære, plomme og kirsebær samt Pæresuger i pære. I tillegg er Fibro svært aktuell i settepotetproduksjon mot bladlus for å hindre overføring av virus. Fibro må brukes forebyggende mot bladlus, og det er viktig at ny tilvekst behandles samt at bladene holdes dekket med Fibro film fram til en uke før risdreping. Fibro kan brukes i både økologisk og konvensjonell produksjon.

Andre endringer

2018 er siste året for Acanto Prima. Det er et prisgunstig alternativ mot sopp i korn. Siste salgsdato er 31. mai, men produktet kan brukes ut sesongen 2018.

Det er ikke søkt fornyet godkjenning for insektsmiddelet Fastac og soppmiddelet Acrobat WG. De mister derfor sin godkjenning, men kan selges ut 2018, og så langt vi kjenner til i dag, brukes ut 2019.

Det foregår en del oppkjøp og fusjoner innen plantevernbransjen for tiden. Dette medfører at produkter skifter eier. Du vil derfor kunne finne samme produkt med ulike produsenter i handelen. Det medfører ingen praktisk endring i bruk eller godkjennelse av produktene. Av produkter som berøres er Ally SX, Ally Class, Express SX, Express Gold, Titus, Steward m.fl.

Her finner du Felleskjøpets nye bladbare utgave av plantevernkatalogen: Plantevern 2018.

Felleskjøpet selger plantevernmidler

Kontakt oss gjerne. Her finner du Felleskjøpet nær deg.