Effektivitetskravene øker

Delt gjødsling til bygg og havre blir stadig vanligere. Behov for effektivisering er trolig viktigste årsak. Kan en kjøre 30-50 % lenger per fylling betyr det mye. Det er også et faktum at høy kjørehastighet kombinert med store gjødselmengder kan gi driftsproblemer i moderne, luftassisterte kombimaskiner. Delt gjødsling er problemløser i begge tilfeller.

Her er en prinsippskisse for enkel og rasjonell gjødslingspraksis i vårkorn. Den er svært aktuell for kornprodusenter som må prioritere rasjonalitet:

Prinsippskisse for gjødslingspraksis i vårkorn. Skisse.

To nye NPK-gjødseltyper

Inntil nå har vi ikke hatt NPK-typer spesielt tilpasset delgjødsling. En har sett at det har blitt tildelt for lite P og K, selv med Fullgjødsel 20-4-11. Med våre to nye gjødselprodukter er det løst!

De to produktene er henholdsvis NPK 15-7-12 («Trippel-15») og Fullgjødsel 21-6-6 .

Velger en Fullgjødsel 21-6-6 til grunngjødsling kan riktig gjødselmengde være 8-10 kg N/daa (tilsvarer 40-50 kg gjødsel).

Med NPK 15-7-12 («Trippel 15») tilføres nok P og K allerede ved et grunngjødslingsnivå på 5 kg N/daa. Det tilsvarer 33 kg gjødsel per dekar. Da er det nødvendig å tilføre rest-nitrogenet raskere enn ved valg av Fullgjødsel 21-6-6.

Mer avanserte «viftespredere»

Gjødseltypen Opti-NS er å foretrekke til 2. gjødsling, og den spres med sentrifugalspreder. Opti-NS er klart billigere per kg nitrogen enn kalksalpeter og NPK-typer. Den er dessuten den mest konsentrerte med 27 % nitrogen.

Det har vært en klar forbedring av sentrifugalsprederne. Kantspredefunksjonalitet har vi hatt en del år. Utmatingen fra maskinene er mer presis, og med GPS-styring blir det mindre overlapping i «kiler» og mot vendeteiger. Men du kommer ikke unna at korrekt innstilling er minst like viktig som før!

Les mer i artikkelen «Presisjonsspredning av mineralgjødsel».

Delgjødsling, hva forskningen kan fortelle oss

For 10-15 år siden undersøkt NIBIO hvordan delgjødsling påvirket avling og avlingskvalitet i bygg og havre.

Les rapporten: Delt gjødsling til bygg og havre.

Noen hovedkonklusjoner:

  • de agronomiske utslagene var små
  • delgjødsling må gjøres før begynnende strekningsvekst, hvis ikke taper en avling
  • bygg responderte mer positivt enn havre
  • mye nedbør tidlig i vekstsesongen ga klart positive utslag for delgjødsling
  • i tørre forsomrer fikk en ikke meravling for delgjødsling
  • når mindre enn 2/3 av nitrogenet ble gitt ved såing, økte sjansen for at plantene i en periode fikk for lite nitrogen, med avlingsnedgang som følge
  • delgjødsling ga ikke redusert legde, og det var usikre utslag for Hl-vekt og kornstørrelse

Delgjødsling og endret klima i vekstsesongen

Våtere, villere og mer omskiftelig er begreper som bruks på de klimaendringene vi på tilpasse oss. Delgjødsling kan i noen grad være et tiltak ved tørke eller nedbøroverskudd.

For mye regn på leire fører til at plantene blir stående i vannmettet jord. På lett jord er derimot utvasking hovedproblemet. Hvis all gjødsla gis om våren øker faren for utvasking av nitrat-N og tap av N til luft som lystgass. Med en delgjødslingsstrategi vil faren for tap reduseres. En kan «kickstarte» veksten ved å delgjødsle straks det er kjørbart, og i tillegg korrigere for tapt nitrogen.

Felleskjøpet selger gjødsla du trenger

Ta derfor kontakt med en av våre fagkonsulenter  eller vår Kundetjeneste. Du kan også bestille gjødsel ved å logge på Min Gård (tidligere Bondens Min Side).

Besøk gjerne en av Felleskjøpets butikker.