Det rapporteres om betydelig lavere avling enn normalt på 1. slåtten og etterveksten er dårlig. Vi ser tilsvarende situasjon i våre naboland. Det diskuteres både blant bønder og rådgivere – hva er den beste veien videre?

Begynn planlegging tidlig

Allerede nå må det gjøres opp status på den enkelte gård og vurderes hva som er behovet for sesongen og hvordan berge mest mulig fôr. For å beregne det som allerede er høstet er det nødvendig å vite tørrstoff (ts) og vekt pr rundball. Med god tørk på 1. slåtten kan vi forvente høyere ts på grovfôret enn vanlig, og dermed kan situasjonen være bedre enn en tror. En analyse vil gi svar på både tørrstoff og næringsmessig innhold og er til god hjelp i videre planlegging for innefôringssesongen. Beite bør utnyttes så godt som mulig, også utover høsten. 

Vurder tiltak fortløpende

Hva som er riktig å gjøre for å berge nok grovfôr vil være avhengig av mange forhold. Fagstaben på gjødsel, såvare og ensilering kommer med gode råd for å vurdere hva som kan gjøres videre. Fagstab drøv har sett på rasjoner med lite grovfôr og valg av kraftfôr til ulike drøvtyggere. En hver må vurdere den totale situasjonen på sin gård.

Her finner du linker til artikler om:

Kontakt Felleskjøpet for ytterligere informasjon

Her finner du våre salgs- og fagkonsulenter

Her finner du Felleskjøpet nær deg.