På arealer med redusert jordarbeiding vil grasugras arter og vinterettårige arter normalt være en større utfordring enn der det pløyes. Slike arealer tilsier et økt fokus på bekjempelse på høsten.

Bruk av Boxer på tidlig sådde arealer vil være allerede 8-10 dager etter såing i stadie 10-11 hos åkeren - når vi begynner å se kjørespor. Den tidlige såingen øker også risiko for angrep av frittflue. Sprøyting mot den med Karate eller Decis (ikke Mavrik eller Evure Neo), sammenfaller med bruk av Boxer tidlig. Frittflue angriper på ca. 1 bladstadiet og angriper hvete, rug og rughvete.

Spillkorn

I år kan det stedvis være mye spillkorn der det er sådd høstkorn. Atlantis kan brukes i høsthvete, rug og rughvete, og vil bekjempe det meste av haveren, og vil sette bygget tilbake. For å få tilfredsstillende effekt bør nok dosen opp i 15 g/daa.

Atlantis har en god effekt på rappartene, spesielt på markrapp i forhold til Boxer.  Midlet er et bladherbicid og virker på spirt ugras. Det er derfor lite aktuelt å bruke så tidlig som frittfluesprøyting.  Det kan ikke brukes i høstbygg. Styrken på tofrøbladede arter er balderbrå. Dette gjelder spesielt der man har en tidlig etablering. Boxer i dose over 200 g bekjemper effektivt også SU resistent vassarve. Med en behandling med Boxer på høsten kan man supplere med et rimelig middel mot frøugras på våren. Både Boxer og Atlantis har noen «huller» i arter de er effektive mot. Det er derfor aktuelt å blande disse to, men da litt senere enn det som i utgangspunktet er optimalt for Boxer. Her blir det en avveining. Ved blanding av midlene er det for sent å blande inn insektmiddel.

Til Atlantis skal det alltid være med Mero, enten midlet brukes alene eller i blanding med Boxer.

For all bruk av ugrasmidler på høsten gjelder at vi skal unngå perioder der det er utsikter til nattefrost, enten før behandling eller de 3-4 påfølgende nettene. Åker som er stresset pga. drukning, eller sterk tørke skal vi ikke behandle på høsten. En ugrassprøyting på høsten er, som påpekt, mest aktuelt der grasugras er utfordringen. Moderate ugrasmengder lar seg fullt ut bekjempe på våren med f.eks. Zypar, Express Gold, Hussar Tandem eller andre løsninger.

Disse ugrasmidlene er godkjent til bruk om høsten:

  Atlantis Boxer Atlantis + Boxer
Høsthvete X*) X X*)
Rug X X X
Rughvete X X X
Høstygg Nei X Nei
*) ikke sorten Magnifik eller Spelthvete

Plantevernmidler får du kjøpt hos Felleskjøpet

Her finner du Felleskjøpets butikker i ditt nærområde.