Så langt ser det ut til at høstkornet har klart seg bra

Det var gode forhold for såing og etablering i fjor høst som la et godt grunnlag for vinteren.  Men det er utover senvinteren at det kan oppstå forhold som ising, tining og frysing mm som vil kunne svekke høstkornet. I en tynn åker blir ugraset et større problem enn i en kraftig åker som konkurrerer godt med ugraset.

De ulike ugrasartene

I høstkornet er det de vinterettårige ugrasartene som dominerer. De viktigste er balderbrå, vassarve, stemor, rødtvetann, forglemmeiei, gjetertaske og pengeurt. I tillegg kommer grasugrasartene tunrapp og markrapp som ofte kan være en utfordring.

Tidspunkt og temperatur for sprøyting

Det skal være god vekst i plantene når en sprøyter. Utfordringen er ofte at vinterettårige arter starter veksten ved lavere temperaturer enn det som er optimalt for plantevernmidlene. I tillegg har vi erfaring for at store variasjoner i døgntemperatur, der nattetemperaturen går ned mot null eller lavere, gjør at midlene kan ha sviktende effekt på enkelte arter. For kulturplantene er det også viktig at veksten er i gang slik at de raskt bryter ned produktene, og ikke hemmes.

Lavdosemidlene kan brukes i relativt kjølig vær, ned mot 5 °C, og får god effekt forutsatt at det er god vekst i plantene. Sprøyt derfor på formiddagen, med stigende temperatur. Du bør vente til det ikke er minusgrader på natta, og utsikter til minst 3-4 dager uten nattefrost.

Det nye produktet Pixxaro har også god effekt ved temperatur ned mot 5 °C. For å få god nok effekt mot balderbrå og stemor bør Pixxaro blandes med f. eks Express Gold, som erstatter CDQ fra 2017.

De fleste andre produkter vil ha 8-12 °C. Ariane S er det som er mest temperaturfølsomt, og av den grunn blir det nærmest et spesialmiddel i høstkorn der en vet at en har resistent balderbrå.

Aktuelle midler og temperatur:

Resistens og resistensbryter

I høstkorn bør lavdosemidler blandes med en resistensbryter for å redusere risikoen for utvikling av resistens, og sikre god effekt mot SU-resistent (lavdosemiddelresistens) vassarve. I år har vi som nevnt fått et nytt hjelpemiddel, Pixxaro, som har god effekt ved lave temperaturer.

Som partner til lavdosemidlene kan også Spitfire 333 HL brukes. Spitfire 333 HL er et nytt produkt som inneholder det samme aktive stoffet, flyroksypyr, som Tomahawk 200 bare i en høyere konsentrasjon. Doseringen er 40 ml/daa. Mekoprop er også en aktuell blandingspartner som har effekt på resistens vassarve, men er pga. avgiftsøkning blitt noe dyrere. Men den sterkeste resistensforebyggingen får en ved en blanding med Pixxaro. 

Høstkorn sprøytet om høsten

Dersom en har sprøytet mot ugras om høsten står man friere i valg av tidspunkt om våren fordi det er mindre ugras, og åkeren får et forsprang. Generelt vil det kun være behov for en supplerende behandling som tar frøugraset. Grasugras bør i hovedsak være effektivt bekjempet, men kontroller likevel åkeren om våren.

Problemer med grasugras?

Er det problemer med grasugras er følgende midler aktuelle å bruke; Atlantis, Hussar OD, Hussar Tandem og Attribut Twin. Legg merke til at disse produktene er lavdosemidler med unntak av Hussar Tandem som er en blanding av et lavdosemiddel og diflufenikan (jordvirkning og resistensbryter). Atlantis er det midlet som har best effekt på markrapp.

Attribut Twin har også effekt på kveke. Midlet skal i første rekke brukes der det er noe kveke, i tillegg til generelt frøugras og andre grasugras. (Effekten på markrapp kan være for svak og der tilsettes det Atlantis). Midlet er en sampakning av to lavdosemidler (Attribut WG 70 og Hussar OD), og vil ikke ha effekt på resistent ugras. De skal alltid blandes i samme forhold (6:5), ellers er det risiko for skade på kulturveksten. Kveke og annet grasugras bekjempes best ved maks 2-3 blad og ved god jordfuktighet. Erfaringer fra 2016 tilsier at produktet virker som forventet.

Valg av middel

I fjor høst ble det sådd en del høstbygg. Vær oppmerksom på at Atlantis, Hussar OD og Hussar Tandem ikke kan brukes i denne kulturen, og Attribut Twin bare kan brukes i hvete.

Middel velges utfra de ugrasartene du har. Dose tilpasses utviklingsstadiet på ugraset, og størst dose bør nok brukes om ugraset er stort og det ikke er optimale temperaturforhold. Det er viktig å kontrollere at bekjempelsen har hatt tilfredsstillende effekt. Følg med på råd fra landbruksrådgivingen i kombinasjon med det du finner i Felleskjøpets Plantevernkatalog.

Tabell som viser ulike ugras og hvilke plantevernmidler som skal brukes. Tabell.

Plantevernmidler får du kjøpt på Felleskjøpet

Vi har butikker over hele landet. Finn Felleskjøpet nær deg. 

 Artikkelen står på trykk i Samvirke nr. 3, 2017.