Med riktig vekstregulering er Mirakel en sort med stort potensiale

Den norske foredleren Graminor har tatt fram en vårhvetesort som i utgangspunktet var tiltenkt økologisk produksjon. Sorten har imidlertid så gode resultater også under konvensjonell dyrking, at det satses på den i stort omfang. Vi skal gi noen konkrete råd ut fra det vi kjenner til fra forsøk og egenskapene til sorten.

Vårhvetesorter Østlandet 2013-2015. Verdiprøving. Ubehandlede felt (Bioforsk/Nibio)

Sort Mjøldogg
%
Gulrust
%
Hveteaks-
prikk %
Sen
legde
Strålengde
cm
Zebra 4 20 6 8 89
Bjarne 4 65 12 27 10
Demonstrant 15 6 9 3 80
Krabat 3 2 8 13 77
Mirakel 0 1 5 34 94

Mirakel vårhvete er sterk mot sjukdommer

Sjukdomsmessig har sorten vært sterk i utprøvingen, med ingen til moderate angrep av soppsjukdommer (Se tabell) Den har langt strå og har ikke blitt like sterkt angrepet av sopp i akset. Ved vekstregulering og derav kortere strå, blir det en økt risiko for aksangrep.

Hvordan redusere legderisiko?

De faktorene som påvirker legderisiko ut over været, jordart og sortens egenskaper er: såmengde, gjødsling og såtid.

Vi bør derfor tilstrebe å så Mirakel vårhvete tidlig, i tillegg til en N mengde 1-3 kg svakere enn det som vi normalt gir til vårhvete. Denne reduksjonen bør suppleres ved at gjødslingen deles. Total N mengde skal være opp mot sorter med samme ytelsesnivå. Såmengde bør være i nedre del av det intervall som er anbefalt. Når dette kommer på trykk så er stort sett disse faktorene allerede bestemt, slik at det som gjenstår er bruken av kjemiske vekstregulatorer.

Mirakel reagerer sterkere på Cycocel enn andre vårhvetesorter

Forsøk i regi av Nibio/ NLR viser at sorten reagerer sterkt på full dose Cycocel. Vi tror derfor at å starte med en moderat dosering på 50-75 ml Cycocel fra stadie 25, alternativt 30 ml Moddus Start, er å anbefale. En blanding av disse er også mulig, men det har vi ingen praktisk erfaring med. Dersom noen ønsker å prøve ut dette, så kan en miks på 40-50 med Cycocel og 15-20 med Moddus Start være et forslag.

I strekningsfasen fra stadie 32-39 følges dette opp med Trimaxx eller Moddus M i en dosering på mellom 15-30 ml. Avhengig av effekten av første sprøyting og åkerens kondisjon generelt. Lavest dose ved sen behandling. Dersom det ikke er vekstregulert tidligere brukes 20-35 ml.

Cerone påvirker i vårhvete i førsterekke lengde på siste internodie. Forsøk i Mirakel har vist en positiv effekt av Cerone på legde. Cerone er aktuell derom det ikke er vekstregulert tidligere eller det bare er brukt Cycocel tidlig. Brukes for eksempel Trimaxx i strekningsfasen, er det mindre aktuelt med Cerone. NLR Øst og NLR Innlandet har lagt ut nye forsøk i år med vekstregulering i Mirakel. Til neste sesong har vi et enda bedre grunnlag for å gi presise anbefalinger.

Soppbehandling i Mirakel vårhvete

Sorten er generelt sterk mot sjukdommer. Sammen med den tidlige (Z 25-31) vekstreguleringen er det derfor mindre aktuelt med soppmiddel. I så fall er det på arealer med risiko for stråknekker det kan være aktuelt. Det velges da et middel med effekt på stråknekker i en moderat dose.

I strekningsveksten kan det være mer aktuelt med soppmiddel, f.eks 40-50 ml Delaro. Dersom det er god vekst og nedbør omkring skyting skal akset beskyttes med et effektivt middel i tilfredsstillende dose. Aktuelle produkter er flere, men 80 ml Aviator X-Pro alene eller andre kombinasjoner med 50- 60 ml Proline vil i de fleste tilfellene beskytte akset mot DTR, hvetaksprikk m.fl. Mot Fusarium kreves en høyere dose. Mirakel har i tester utviklet lite DON.

Trenger du å kjøpe soppmidler i korn?

Kontakt oss på Felleskjøpet. Vi har butikker over hele landet. Finn Felleskjøpet nær deg.

Artikkelen finnes på trykk i Samvirke nr. 5, 2016.