I en plansilo er tilstrekkelig pakking en av de store utfordringene. Med stor høstekapasitet på jordene er det ofte store mengde gras som skal håndteres i siloen. God nok pakking kan derfor være en utfordring.

Pakking og tørrstofftap

Så lenge det er oksygen i massen vil graset ånde og forbrenne til CO2, vann og varme. Surgjæringsprosessen kommer heller ikke ordentlig i gang før oksygenet er borte. Dårlig pakking kan derfor gi et betydelig tørrstofftap. Ved Sveriges lantbruksuniversitet har man beregnet at ca. 20 % av fôret som legges i plansilo ikke kommer ut på fôrbrettet. Ved å øke kapasiteten på pakkingen slik at tettheten i stakken øker med omtrent 75 kg TS pr. m2, er det i Danmark beregnet at dette tapet kan reduseres med 3-4 prosentenheter. Dette er en betydelig mengde fôr som ikke «brenner opp», men gjøres tilgjengelig for dyra.

Ensileringsmidler som Ensil og Xtrasil vil i tillegg også virke positivt for å redusere TS-tapet og man kan fort regne ytterligere 5 % prosentpoeng.

Ved godt management er det derfor mulig å halvere TS-tapet. For et gårdsbruk som legger 300 daa i plansilo vil en halvering av TS-tapet tilsvare omtrent fôrmengden i 100 rundballer.

Tildekking av plansilo

CO2 er tyngre enn oksygen og vil i en silo lekke ut, spesielt i overganger mellom gulv og plast. Dette gir et undertrykk i siloen. Det er derfor av stor betydning at plasten er av god nok kvalitet og at arbeidet med tildekking blir gjort godt. Dette vil redusere mengden oksygen som slipper inn igjen og TS-tapet vil derfor kunne reduseres.

Tynn vakuumfilm direkte på grasmassen

Det anbefales alltid en tynn vakuumfilm direkte på grasmassen. Grunnet undertrykket vil denne suge seg til og følge alle ujevnheter. Det blir som med strekkfilm på rundballer, plasten ligger helt inntil noe som gir mindre mulighet for at oksygenet «vandrer». Oppå denne vakuumfilmen skal det legges tykk overplast. Dette er selve oksygensperren. Med et slikt standard system med tynn vakuumfilm og en tykk overplast har man i alt 190 my tykkelse. Dette er godt over det tyske testinstituttet (DLG) sine anbefalinger.

Hold overplasten nede til massen

Det anbefales også alltid å bruke noe opp på overplasten for å holde denne nede til massen. Her finnes spesielle nett, men man kan også bruke veiduk, filt eller ett lass med gras.

Sideveggsfolie vil gi bedre tildekking og bedrer den hygieniske kvaliteten langs veggene

Sideveggsfolie vil kunne gi en bedre tildekking ved at avslutningene langs kanten blir bedre. Samtidig bedres den hygieniske kvaliteten langs veggene da graset ikke kommer i kontakt med mugg- og gjærsopp som sitter i veggen fra sist sesong. Vasking av veggene er også svært positivt dersom man ikke bruker sideveggsfolie. Det finnes spesielle typer sideveggsfolie, men i praksis er det kun vanlig overplast uten UV-beskyttelse.

Optimal tildekkingsmåte

Figuren viser en optimal måte å dekke en plansilo. Her ligger sideveggfolien inn over massen før vakuumfilmen kommer på. På toppen er det så langt en 150 my overplast. Her er det avsluttet med silo beskyttelsenett og pølser av grus for å holde alt på plass.

Tegning av optimal tildekking av graset i plansilo. Foto.

Ulike typer plast

Felleskjøpet har tre ulike typer plansiloplast.

Plus 2 er en 150 my tykk plast med hvit overside. Dette er en plast med gode egenskaper som oksygenbarriere.

Texaleen Alpha Plus er Premium-varianten. Denne plasten er laget av materialer som gjør den mer myk og seig og derfor tåler større belastning. Dette gjelder både ved mekanisk påkjenning eller vind som «jobber» med plasten. Spesielt i lengderetningen er plasten langt bedre elastisk, noe som kan være viktig når den skal tas av.

  • Punkteringsstyrken er opp mot 2,5 ganger så stor som på Plus 2.
  • Texaleen Alpha Plus er svart på begge sider. I kulde vil heller ikke plasten revne.
  • Texaleen Alpha Plus er derfor 1. valget der man vil sikre fôret maksimalt ved bruk av tradisjonelle løsninger.

Disse plastene kan fint brukes til tårnsilo selv om man der tradisjonelt har brukt klar plast.

CombiFilm er siste generasjon plansiloplast. Her sitter vakuumfilmen «heftet» i overplasten, se bildet. Dette gjør det langt enklere å legge ut plasten. Fuktigheten i graset vil føre til at denne vakuumfilmen vil skille seg fra overplasten og fungere som en tradisjonell vakuumfilm. I denne prosessen vil også filmen «herde» og sånn sett blir sterkere.

CombiFilmen skal derfor legges ut og man bør vente ca. 30 minutter før man går på den for å legge på ytterligere presse, nett el.

Plansiloplast. Vakuumfilmen er "heftet" til overplasten. Foto.

CombiFilm er kun 100 my tykk totalt, men på grunn av at det er brukt helt andre materialer er den 6-10 ganger så lufttett som en tradisjonell løsning med vakuumfilm og overplast. CombiFilm kan fås i hvit og svart overside. Ved tildekking med CombiFilm er det viktig at sideveggsfolie ikke legges langt inn over graset da vakuumfilmen ellers ikke vil løsne.

Vakuumfilm er laget av polyamid (nylon) og kan derfor ikke blandes med annen landbruksplast ved levering til plastretur. Denne må derfor leveres som egen fraksjon og vil gå til energi. 

All typene er testet etter DLG sin norm og man kan derfor være sikker på å få en plast som holder tett. 

En plansilo på 10*50*3 meter inneholder gjerne 300 000 kg TS. Plastkostnaden til denne fôrmengden utgjør omtrent 2 200 kr. Det bør derfor ikke være særlig aktuelt å fire på kvaliteten på plansiloplast og kun det beste bør være godt nok.

De fleste varianter leveres i lengder på 25, 50 og 400 meter, i bredder fra 4 til 16 meter. Ved spesielle ønsker kan også plast opp til 20 meter bredde skaffes.

Ta kontakt med Felleskjøpet i god tid før grasslåtten

Vi kan skaffe deg den plansiloplasten du ønsker. Finn Felleskjøpet nær deg.